Πρωτιά στις εκλογές του Δίωνα Κυπαρισσίας για τη Δήμητρα Μιχαλοπούλου

Η Δήμητρα Μιχαλοπούλου πρώτευσε στην εκλογική διαδικασία του Δίωνα Κυπαρισσίας, συγκεντρώνοντας 88 ψήφους, ενώ ακολούθησαν οι Βασίλης Μπάκας με 81 και Βασίλειος Τζώρτας με 79.

Στο νέο ΔΣ εξελέγησαν επίσης οι Δημήτριος Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Δημητρακάκης, Ιωάννης Ντρούλιας, Δημήτριος Κακκας, Κωνσταντίνα Μουστάκα, Κωνσταντίνα Κασσερη, Διονύσιος Σταματόπουλος, Αδαμης Λολας, Αγγελική Αθηναίου, Χαραλαμπία Αγγελινα.

Αναπληρωματικά μέλη: Γεωργία Λυρη, Δημοσθένης Μιχόπουλος, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Αννα-Νικολέτα Νιτσολα.

Η εξελεγκτική επιτροπή: Σπυρίδων Λεκαντης, Μάρθα Διαμαντη, Ιωάννης Βλάμης (τακτικά μέλη), Βενετσάνης Παναγόπουλος (αναπλ.)

Την τριμελή εφορευτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Ευστρατία Λέφα (Δικηγόρος), Μαρία Θεοδώρου, Γεωργία Κωνσταντοπούλου.