Κατηγορία ‘ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 (2010-2011)’

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 56 30 26 4 2333 2034 299 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 50 30 20 10 2425 2143 282 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 49 30 19 11 2274 2199 75 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 47 30 17 13 2381 2302 79 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 54 29 25 4 2258 1960 298 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 48 29 19 10 2324 2058 266 ΑΟΚ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 53 28 25 3 2189 1883 306 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 47 28 19 9 2258 1990 268 ΑΟΚ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 51 27 24 3 2110 1816 294 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 45 27 18 9 2172 1919 253 ΑΟΚ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 49 26 23 3 2036 1760 276 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 44 26 18 8 2092 1837 255 ΑΟΚ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 47 25 22 3 1965 1690 275 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 43 25 18 7 2022 1766 256 ΓΣ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 45 24 21 3 1886 1620 266 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 42 24 18 6 1945 1687 258 ΓΣ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 44 23 21 2 1817 1546 271 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 40 23 17 6 1871 1632 239 ΓΣ...

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 42 22 20 2 1742 1478 264 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38 22 16 6 1791 1566 225 ΓΣ...

    Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 41 21 20 1 1658 1390 268 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 36 21 15 6 1724 1508 216 ΓΣ...