Άνοιξε η Πλατφόρμα Εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΓΓΑ για το έτος 2023

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για το έτος 2023. Τα ενδιαφερόμενα σωματεία που θέλουν να εγγραφούν στη σχετική πλατφόρμα, έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την όλη διαδικασία με βάση τις οδηγίες που δίνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και καλούνται να το πράξουν όσο πιο άμεσα γίνεται, προκειμένου να να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Θα πρέπει οι υπεύθυνοι των σωματείων να διαβάσουν προσεκτικά τα επισυναπτόμενα έγγραφα (Οδηγίες της Γ.Γ.Α και ΦΕΚ), ειδικά της επισημάνσεις 1 & 2 του 1ου επισυναπτόμενου, αλλά και να προσέξουν τις ημερομηνίες για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων! Ειδικότερα τα σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο το 2022, η ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης είναι έως τις 20/04/23, ενώ για τα εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο το 2022 που θέλουν να προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο η ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης είναι έως τις 20/04/23.
Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο το 2022, υποχρεωτικά η ολοκλήρωση υποβολής αίτησης είναι έως τις 30/06/23.
Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο το 2022 που είναι νέα μέλη Ομοσπονδιών, η ολοκλήρωση υποβολής αίτησης είναι έως τις 30/06/23.

ΜΗΤΡΩΟ-2023-Προς-Αθλητικές-Ομοσπονδίες_-Ενώσεις-και-Σωματεία

https://gga.gov.gr/images/MHTROO/2023/document_%CE%9A%CE%91%CE%98_%CE%95%CE%99%CE%94_%CE%9A%CE%A1%CE%99.pdf