Ανακοίνωση του ΣΥΔΚΝΑ

H διοίκηση του Συνδέσμου καλεί τα μέλη της (ενεργά και μη) να υποβάλλουν τις δηλώσεις εν ενεργεία και μη εν ενεργεία (συνοδευμένες από όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα δικαιολογητικά)στα γραφεία του Συνδέσμου τις καθημερινές (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) τις ώρες 19:00 έως 21:00 από την 3η Ιουνίου 2013 έως και την 28η Ιουνίου 2013.

Α) Εν ενεργεία Διαιτητές

Οι δηλώσεις των ενεργών διαιτητών θα συνοδεύονται από

Ιατρικές γνωματεύσεις (πρωτότυπες)

Α)Παθολόγου
Β)Καρδιολόγου
Γ)Οφθαλμιάτρου

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρωτότυπο)

Β)Μη εν ενεργεία Διαιτητές

Οι δηλώσεις των μη ενεργών διαιτητών θα συνοδεύονται από Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου( πρωτότυπο)

Επισημαίνεται ότι το ποινικό μητρώο θα το βγάλει κάθε διαιτητής μέλος του Συνδέσμου μας προσωπικά και θα το υποβάλει αυτοπροσώπως με την συμπλήρωση της δήλωσης του.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των μελών(ενεργών και μη ενεργών) για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης(ποθεν εσχες) των ιδίων, της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων , μάλιστα συμφωνά με την διάταξη του άρθρου 2 παρ 1 του Ν 3213/03 λαμβάνοντας υπόψη και την διάταξη του άρθρου 13 παρ.4Α του Ν 3242/04, το αργότερo μέχρι την 30η Ιουνίου 2013,στην επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Λ Κηφισιάς 7 Αθήνα 11523 τηλ2106496130 και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης.

Γ’ Μονάδα

Πειραιώς 207 και Αλκιφρονος 92 ΤΚ11853

Τηλ 21034011950-951

www.hellenic-f

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση,στις ανακοινώσεις, έχει αναρτηθεί το σχετικό έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης/Η παράλειψη συμμορφώσεως προς τις άνω διατάξεις συνεπάγεται την εκ των οικείων πινάκων αυτοδίκαιη διαγραφή κατ’ άρθρο 46 παρ 4 του Ν 2725/99.

http://www.eskana.gr/2013/05/blog-post_31.html#ixzz2UtbsYtkM