Διαγωνισμός – Δηλώστε συμμετοχή και κερδίστε 1 θέση στο 2ο «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL SUMMMER CAMP 2015″

To www.infobasket.gr σε συνεργασία με τον ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ προσφέρουν σε έναν τυχερό αναγνώστη ΜΙΑ θέση στο 2ο “ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL SUMMMER CAMP 2015” που διοργανώνει ο σύλλογος στο διάστημα 1–6 Ιουλίου στο γήπεδο ΡΟΥΦ (Πέτρου Ράλλη & Πειραιώς).

Στη διενέργεια ενός νέου διαγωνισμού με την προσφορά μιας θέσης στο 2ο «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL SUMMMER CAMP 2015», προχωρεί ο ιστότοπος της Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ «www.infobasket.gr» μαζί με τον Α.Ο.Κ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL.
O Α.Ο.Κ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για ποιοτική εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών κατά τους θερινούς μήνες οργανώνει το ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προκειμένου να εκπληρώσει τους εξής στόχους:
1. Γνωριμία με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, εξοικείωση με ασκήσεις παιχνίδια διαγωνισμούς και αγώνες.
2. Βελτίωση δεξιοτήτων και τεχνικών για τα προχωρημένα παιδιά.
3. Επισκέψεις διακεκριμένων Αθλητών – Ομιλίες διακεκριμένων προπονητών & επιστημονικών συνεργατών του αθλήματος
4. Εξοικείωση με ασκήσεις και παιχνίδια ταχύτητας, συναρμογής και χρόνου αντίδρασης.
5. Προώθηση της ενεργητικότητας, της πρωτοβουλίας και της αυτοπεποίθησης.
6. Εκτόνωση – ψυχαγωγία
7. Ανάπτυξη κοινωνικότητας, συνεργασίας και φιλίας.

Το 2ο Basketball Camp θα διεξαχθεί στο Ανοιχτό Γήπεδο Ρούφ, την περίοδο από 01 Ιουλίου έως και 06 Ιουλίου 17.00 -21.00 μ.μ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν αγόρια και κορίτσια ηλικίας 12-18 ετών.
Οι παροχές για κάθε αθλητή-τρια είναι:
• Μετάλλιο συμμετοχής
• Καρτέλα αξιολόγησης
• Καθημερινά εμφιαλωμένο νερό & χυμός.

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες-Υπεύθυνοι προγράμματος :
Αθανασόπουλος Αιμίλιος (Προπονητής Καλαθοσφαίρισης ) 6947132050 / coach.aimilios@gmail.com
Γιώργος Μαραμένος (Προπονητής Καλαθοσφαίρισης )

Στο διαγωνισμό μπορείτε να συμμετέχετε δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στη σχετική φόρμα (ακολουθεί στη συνέχεια).
Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση γίνονται δεκτές από τις 10 π.μ. της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2015 μέχρι και τις 8 μ.μ. το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου 2015.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο δικηγορικό γραφείο Τζίφας – Ρούσσος με έδρα στην οδό Μαυροματαίων 15, Αθήνα, στις 10 π.μ. της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2015. Δύο ώρες μετά, στις 12 μ.μ. της ίδιας ημέρας το όνομα του νικητή θα γίνει γνωστό από το sites www.infobasket.gr.

Η παραλαβή του δώρου θα γίνει από τα γραφεία του Α.Ο.Κ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL, αφού θα έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία των αρμοδίων με τους ίδιους (με βάση τα στοιχεία που θα έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τον διαγωνισμό διοργανώνει η «Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ», 
κύριος νομέας και κάτοχος των sites «www.nez.gr», «www.infobasket.gr» 
και «www.topmodels.gr», με έδρα την Αθήνα, οδός Κρήτης αριθ. 32, 
με Α.Φ.Μ. 099991500 της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, (η οποία θα ονομάζεται 
κατωτέρω για λόγους συντομίας η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό 
με τίτλο «ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ 2ο "ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL SUMMMER CAMP 2015"» 
(θα ονομάζεται κατωτέρω για λόγους συντομίας ο «Διαγωνισμός»).
Σκοπός των παρόντων όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής 
στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχοντος, της κλήρωσης και της ανάδειξης 
νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι:
(α) είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος,
(β) έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους,
(γ) έχουν τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους και 
θα βεβαιωθεί με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους κατά την παραλαβή του δώρου 
(δ) είναι ικανοί για δικαιοπραξία και
(ε) έχουν ακολουθήσει την διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν.
Ως εκ τούτου ως «Συμμετέχων» για τους σκοπούς του παρόντος ορίζεται 
οποιοσδήποτε πληροί σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται:
(α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας,
(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και 
οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών,
(γ) πρόσωπα που συνδέονται καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τη 
Διοργανώτρια ή με οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της ή με οποιονδήποτε 
τρίτο, ο οποίος συνδέεται μαζί τους, σε σχέση με ή εξ αφορμής του 
Διαγωνισμού (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά: προμηθευτές, χορηγοί, 
διαφημιστικά πρακτορεία).
(δ) Αθλητές και μέλη του συλλόγου Α.Ο.Κ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL
Η Διοργανώτρια διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές 
εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα 
από Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη του διαγωνισμού) 
έως και Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, ώρα 8 μ.μ. (λήξη του διαγωνισμού).

Συμμετοχή που θα ληφθεί πέραν της ως άνω διάρκειας του Διαγωνισμού 
δεν θα γίνει αποδεκτή.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία 
τους  στην αντίστοιχη φόρμα.
ΔΩΡΟ
Το δώρο του Διαγωνισμού είναι 1 (ΜΙΑ) θέση στο 2ο "ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ BASKETBALL 
SUMMMER CAMP 2015".
Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν 
επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή 
άλλα προϊόντα σε αντικατάσταση αυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με κλήρωση, η οποία θα 
διεξαχθεί στις 10 π.μ. της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2015, μεταξύ των κατά 
τα άνω εγκύρως Συμμετεχόντων στην έδρα της νομικού συμβούλου της 
Διοργανώτριας, ήτοι στην Αθήνα και επί της οδού Μαυροματαίων αριθ. 15 
(2ος όροφος) όπου στεγάζεται η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία 
«ΤΖΙΦΑΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου να αναδειχθεί, 
ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών.
Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας, θα αναρτήσουν στην 
ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.infobasket.gr), όσο και μέσω της 
σελίδας του site στο Facebook το όνομα του νικητή, καθώς επίσης και 
θα επικοινωνήσουν με το νικητή τηλεφωνικά, καλώντας τον στον αριθμό 
του κινητού ή του σταθερού, το οποίο δήλωσαν στην φόρμα συμμετοχής 
τους στο site, ή στο email που έχουν επίσης δηλώσει στο site, 
προκειμένου να τους ενημερώσουν ότι κληρώθηκαν νικητές.
Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του 
Διαγωνισμού, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία κατακύρωσης του σχετικού Δώρου του Διαγωνισμού, ο 
Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο επιλαχόντα κατά 
τη σειρά ανάδειξής του και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η 
επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) 
ημερολογιακών ημερών, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί 
στο 2ο επιλαχόντα, κατά τη σειρά ανάδειξής του κ.ο.κ. Τα ίδια θα 
ισχύουν εάν κάποιος από τους νικητές, δεν παραλάβει το Δώρο εντός της 
κατωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, ως 
παράτυπη λόγω παραβάσεως των παρόντων όρων συμμετοχής.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(α) Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια ή και τρίτοι ως εκτελούντες 
την επεξεργασία, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό με σκοπό 
την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών 
για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο οι 
Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στη 
Διοργανώτρια Εταιρεία για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια Εταιρεία 
μέσω της ίδιας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει η Διοργανώτρια 
Εταιρεία, των δηλωθέντων στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη 
διενέργεια του Διαγωνισμού και της κληρώσεως και της απονομής των 
Δώρων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τόσο οι μετέχοντες στο 
Διαγωνισμό, όσο και οι νικητές έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης 
και αντίρρησης, κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν.2472/1997. Τα 
στοιχεία των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό 
παρά μόνο για τη παρούσα προωθητική ενέργεια.
(β) Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και 
εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού 
και των αποτελεσμάτων του μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (internet 
κτλ) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2015. Ως εκ’ τούτου η Διοργανώτρια, 
δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε 
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, 
όπως να ανακοινώσει δημοσίως το όνομα των νικητών και να προβεί σε 
οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κρίνει ως απαραίτητη και να 
εκμεταλλευτεί εμπορικά το γεγονός. Τα ονοματεπώνυμα των επιλαχόντων 
δεν θα ανακοινώνονται, κατ’ αρχήν, θα παραμένουν όμως σε σχετικό 
αρχείο της Διοργανώτριας, για την ασφάλεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Επίσης, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται την αποστολή 
newsletters από τα sites «www.infobasket.gr», «www.nez.gr» και 
«www.topmodels.gr», των οποίων κύριος νομέας και κάτοχος είναι η 
«Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ».
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
Για την κατοχύρωση του εκάστοτε Δώρου, ο κάθε νικητής καλείται να 
επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τη Διοργανώτρια, για να ενημερωθεί 
λεπτομερώς για την παραλαβή του Δώρου. Η κατοχύρωση του Δώρου θα 
γίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση της 
κλήρωσης. Η κατοχύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί 
υπό την αναβλητική αίρεση της υπογραφής από τους νικητές των Δώρων 
αυτών σχετικής δήλωσης αποδοχής του. Προϋπόθεση κατοχύρωσης των Δώρων 
είναι η προσκόμιση στη Διοργανώτρια Εταιρεία από τον εν λόγω νικητή 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι εν λόγω νικητές είναι άνω των 18 ετών καθώς και 
έγγραφο που να αποδεικνύει την μόνιμη νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που ο νικητής του σχετικού Δώρου δεν δεχθεί να υπογράψει 
την ανωτέρω δήλωση αποδοχής του Δώρου του, το πρόσωπο αυτό χάνει 
οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο αυτοδικαίως 
γεννάται στο πρόσωπο του 1ου επιλαχόντα, κατά τη σειρά ανάδειξής του, 
και στην περίπτωση που δε δεχθεί να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του 
Δώρου του ούτε το πρόσωπο αυτό, στο πρόσωπο του 2ου επιλαχόντα, κατά 
τη σειρά ανάδειξής του κ.ο.κ.
Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το Δώρο σε διάστημα δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία ειδοποίησης παραλαβής του, διαφορετικά αυτό θα 
παραχωρηθεί σε επιλαχόντες.
Κανείς από τους Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε 
δημόσια δήλωση ή και δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά 
με το Δώρο στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της 
Διοργανώτριας Εταιρείας.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό 
Τόπο www.nez.gr, www.infobasket.gr και www.topmodels.gr. 
Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ.
ΓΕΝΙΚΑ
(α) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα 
πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της 
Διοργανώτριας Εταιρείας.
(β) Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, 
δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των 
υπόλοιπων όρων.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά που 
απορρέει από την παρούσα σύμβαση του Διαγωνισμού ή σχετίζεται με αυτήν, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφο-ρούν την ύπαρξη του, την 
εγκυρότητά του ή την λήξη του αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια 
των Αθηνών.
 

Αποδέχομαι τους Όρους του παρόντος Διαγωνισμού και θέλω να δηλώσω συμμετοχή.