Απερρίφθη η αγωγή

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης απέρριψε την αγωγή του Αρη κατά του Ηρακλή σχετικά με την εκχώρηση των οφειλών του Χρήστου Ταπούτου στους «κίτρινους».

Μετά το Eργατοδικείο και το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της ΚΑΕ Αρης με την οποία επεδίωκε να κριθεί ως νόμιμη η εκχώρηση λόγω πωλήσεως απαιτήσεων του Χρήστου Ταπούτου και να διαταχθεί η απόδοση των σωμάτων των επιταγών εκδόσεως της ΚΑΕ Αρης.

Αναλυτικά:

«To Eφετείο Θεσσαλονίκης με πρόσφατη τελεσίδικη απόφασή του, με αριθμό 1202/2011, ΑΠΕΡΡΙΨΕ, αγωγή της ΚΑΕ Άρης στρεφόμενη κατά της Κ.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908, με την οποία επεδίωκε αυτή (η Κ.Α.Ε. Άρης) να κριθεί ως νόμιμη η εκχώρηση, λόγω πωλήσεως, απαιτήσεων του καλαθοσφαιριστή Χ. Ταπούτου προς την Κ.Α.Ε. Άρης και να διαταχθεί η απόδοση των σωμάτων των επιταγών εκδόσεως της Κ.Α.Ε. Άρης.»