Αρχές Νοέμβρη η ΓΣ των διαιτητών

Για τις 4 Νοεμβρίου ορίστηκε απ’ το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας διαιτητών Ελλάδας (ΟΔΚΕ) η ετήσια γενική συνέλευση, η οποία και θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Μέσω της πρόσκλησης το ΔΣ επισημαίνει ότι κάθε σύνδεσμος ν’ αποστείλει δύο αντιπροσώπους, νομίμως εξουσιοδοτημένους και φυσικά μέλη του συνδέσμου. Σε περίπτωση που στις 4 του Νοέμβρη δεν υπάρξει απαρτία, τότε θα επαναληφθεί την επομένη 5 του μήνα

Αναλυτικά η πρόσκληση του ΔΣ της ΟΔΚΕ:

“Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 4Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) , στη συνεδρίασή του την 29η Σεπτεμβρίου 2011 , αποφάσισε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΔΚΕ να πραγματοποιηθεί την 4η Νοεμβρίου 2011 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και προσκαλεί όλα τα μέλη της , σύμφωνα με το Καταστατικό της , στην Αθήνα , στο Ξενοδοχείο «OSCAR» (Φιλαδελφίας και Σάμου , Σταθμός Λαρίσης , Αθήνα 10439 , τηλεφ: 2108834215 – 19 fax: 2108216368 – 2108256890) με θέματα ημερησίας διάταξης :

 

1) Έγκριση προϋπολογισμού ΟΔΚΕ έτους 2012

2) Διοικητικός Απολογισμός ΟΔΚΕ.

3) Οικονομικός Απολογισμός ΟΔΚΕ – ΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ.

 

Κάθε Σύνδεσμος θα αποστείλει αντιπρόσωπό του μετά ενός αναπληρωματικού, τους οποίους θα εκλέξει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωματικοί τους εκπροσωπούντες και παριστάμενοι για λογαριασμό κάθε Συνδέσμου θα είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εγγράφως παρά του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος ένα μόνο Σύνδεσμο μπορεί να εκπροσωπεί. Οι ορισθέντες αντιπρόσωποι πρέπει να είναι υποχρεωτικώς μέλη του Συνδέσμου τους.

Η Γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα , Σάββατο 5 Νοεμβρίου , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης”.