Αρχαιρεσίες στη ΜΕΝΤ

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κάλεσε η διοίκηση της ΜΕΝΤ τα μέλη του συλλόγου για το ερχόμενο Σάββατο 26 Μαΐου. Η ομάδα της Τούμπας μπαίνει σε περίοδο εκλογών για την ανάδειξη του επόμενου διοικητικού συμβουλίου…

Η ανακοίνωση της ΜΕΝΤ:

«Καλούνται τα μέλη της Μορφωτικής Ένωσης Νεολαίας Τούμπας (Μ.Ε.Ν.Τ.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Μαϊου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00΄στο Κλειστό Γήπεδο της Μ.Ε.Ν.Τ. (Κανάρη 77) και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας την 28η Μαϊου 2012, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το με αριθμό πρωτοκόλλου 430/16-5-2012 αίτημα εξήντα έξι (66) μελών του Σωματείου περί παραιτήσεως του υπάρχοντος Δ.Σ. και την άμεση διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα (έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του μηνός Μαϊου 2012).

Σημειώνεται ότι απαρτία υπάρχει στη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαϊου 2012 με την παρουσία του ημίσεως πλέον του ενός τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, στη δε της 28ης Μαϊου 2012 ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών».