Αρχαιρεσίες στο Λαύριο

Τη διενέργεια εκλογικών αρχαιρεσιών αποφάσισε το Δ.Σ του Λαυρίου. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Λαυρίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2011 στις 12:00 μ.μ..Στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει διοικητικός απολογισμός της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς, απολογισμός πεπραγμένων περασμένων χρήσεων και θα ακολουθήσουν οι διοικητικές αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκλογές θα είναι ανοικτές στα μέλη της ομάδας τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει και θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη του συλλόγου και στη νέα σελίδα που ανοίγεται μπροστά του.

Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, συμμετέχοντας αυτοπροσώπως ή δια νοµίµως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011 στο κλειστό μπάσκετ του Λαυρίου, στις 12:00 μ.μ.