ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

2018-2019 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2018-2019
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2018-2019
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
2017-2018 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2017-2018
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2017-2018
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
2016-2017 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2016-2017
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2016-2017
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
2015-2016 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
2014-2015 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
     
   2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
     

2013-2014

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014

2012-2013

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
     

2011-2012

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
     

2010-2011

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011