Αύριο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Κ.

Έχοντες υπ΄ όψη :
α) τα άρθρα 8, 9, και 10 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.
β) το άρθρο 28 παρ. 1α του Ν. 3262/2004
γ) την υπ΄ αριθμ. 4/21-12-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Κ. εκπροσωπούμενα από τους νόμιμα διορισμένους εκπροσώπους τους, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00 σε αίθουσα των Γραφείων της Ε.Ο.Κ. (Λ. Κηφισίας 37, ΟΑΚΑ, Μαρούσι), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εκπροσώπου Ομοσπονδίας με τον Αναπληρωτή του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη Γενική Συνέλευση του έτους έχει απαρτία από την 1η μέρα και αύριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά.