Β. Ντάκουρης: «Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές είναι η «ίδια» η ομοσπονδία»…

Ποιος είναι ο ρόλος των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών; Ποια θα πρέπει να είναι η διασύνδεσή τους με την ΕΟΚ και πώς θα πρέπει η ομοσπονδία και η διοίκησή της να ορίζει τη λειτουργία τους; Αυτά είναι μερικά από τα σημεία στα οποία «στέκεται» ο Βασίλης Ντάκουρης, ο οποίος και καταθέτει τις δικές του προτάσεις, προκειμένου οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές να αποκτήσουν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο, αλλά και να έχουν όλες μία κοινή γραμμή. Διότι όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του ΓΑΣ Εύνικος και υποψήφιος για μέλος του ΔΣ στις επικείμενες εκλογές της ΕΟΚ, δεν μπορεί «να ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά» στις Ενώσεις, όπως για παράδειγμα ν’ αποφασίζουν κατά το δοκούν για τον κανονισμό των πρωταθλημάτων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία κοινή γραμμή, κάτι άλλωστε που προβλέπεται και από τον αθλητικό νόμο.

«Οι Αθλητικές Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές δεν αποτελούν απλά περιφερειακά συνεργαζόμενα μέρη μιας ομοσπονδίας, αλλά είναι η «ίδια» η ομοσπονδία. Η κάθε ομοσπονδία έχει την αρμοδιότητα να συμμετέχει με όλες τις δυνατότητές της αλλά και να προσφέρει λύσεις στα πολλά και μεγάλα πλέον προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σωματεία στα ενωσιακά πρωταθλήματα.

Στους δεκάδες εθελοντές των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών, που μαζί με τους εθελοντές του κάθε σωματείου κρατούν όρθια τα ενωσιακά πρωταθλήματα, πρέπει να δοθούν δυνατότητες και κοινά για όλους αποτελεσματικά «διοικητικά» εργαλεία για να αναπτυχθεί το άθλημα που όλοι αγαπάμε», αναφέρει ο Βασίλης Ντάκουρης και συνεχίζει:

«Ήρθε πλέον η εποχή να σταματήσει η παραπληροφόρηση και η αδιαφάνεια που έχουν επιβληθεί διαχρονικά από την μικρή τετραμελή ηγετική ομάδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για ακριβώς τα αντίθετα από τα προαναφερόμενα. Μια σύγχρονη ομοσπονδία ανάπτυξης της καλαθοσφαίρισης δεν μπορεί να αντέξει φαινόμενα όπως, να μην γνωρίζει κανείς πως γίνεται και ποια τελικά είναι οι κατανομή επιχορηγήσεων στις ενώσεις, να μην γνωρίζει κανείς ποιοι είναι οι προϋπολογισμοί των ενώσεων, να υπάρχει ένωση που δεν έχει ιστοσελίδα, να προσλαμβάνουν ορισμένες ενώσεις όποιον θέλουν και όποτε θέλουν, οι άνοδοι ομάδων λόγω της κρίσης της πανδημίας να πραγματοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ένωση, κάθε ένωση να αποφασίζει για τους δικούς της κανονισμούς στα πρωταθλήματα ΜΙΝΙ, για την δική της «οικονομική» πολιτική κα.

Άλλωστε και στο Δεύτερο Κεφάλαιο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» του αθλητικού νόμου 2725/1999 (άρθρα 10 έως 18) περιγράφεται ξεκάθαρα πως η ένωση έχει «σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξη του αθλήματος στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας» και «η αθλητική ένωση υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών της αθλητικής ομοσπονδίας. Με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση του αθλήματος από τις αθλητικές ενώσεις». Επίσης, στο άρθρο 51 του ίδιου νόμου περιγράφεται ξεκάθαρα η υποχρέωση πως «Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση στις οικείες ομοσπονδίες έως την 30ή Σεπτεμβρίου».

Οι προτάσεις για τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές

Καταλήγοντας ο Βασίλης Ντάκουρης καταθέτει και τις δικές του προτάσεις για «… για την ενίσχυση από την ίδια την ΕΟΚ του αναπτυξιακού ρόλου των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών», όπως επισημαίνει, συμπληρώνοντας ότι αυτές «… έχουν σκοπό να αποτελέσουν την βάση για μία προεκλογική αλλά και μετεκλογική συζήτηση σχετικά με μια καλύτερη διακυβέρνηση της ομοσπονδίας, έτσι ώστε το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει το 2021 να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις:

–Παροχή προγράμματος – λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης ενιαίων ηλεκτρονικών υπηρεσίων από τις ενώσεις/επιτροπές προς τα σωματεία των ενωσιακών πρωταθλημάτων, όπως δηλώσεις συμμετοχών, καταβολή παραβόλων, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις και άλλες διεκπαιρεώσεις αιτημάτων.

–Παροχή προγράμματος – λογισμικού και τεχνικής υποστήριξής, για την φιλοξενία της ιστοσελίδας της ένωσης/επιτροπής, με ενιαία ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά διαφάνειας, συμμετοχής και ανάπτυξης, όπως ανάρτηση του καταστατικού της ένωσης, των πρακτικών ΓΣ εκλογών / προϋπολογισμού / απολογισμού, των αποφάσεων των ΔΣ, των κανονισμών, των κωδίκων δεοντολογίας, των αγωνιστικών αποτελεσμάτων, των στατιστικών, την δυνατότητα live streaming αγώνων, την δυνατότητα σύγχρονων μεθόδων παροχής χορηγικών προγραμμάτων, την παροχή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κ.α.

–Εξ ολοκλήρου κάλυψη του κόστους της εφαρμογής ενός «ενιαίου αναπτυξιακού προγράμματος» με τους προπονητές της κάθε ένωσης/επιτροπής και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων.

–Εφαρμογή ενιαίων Κανονισμών, Κωδίκων Δεοντολογίας και «οικονομικής πολιτικής»

–Παροχή επιμορφώσεων στα διοικητικά στελέχη των ενώσεων/επιτροπών καθώς και των παραγόντων και προπονητών των σωματείων τους. (Ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του 3Χ3, την προστασία της υγείας των αθλητών, για τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών, για τους κώδικες δεοντολογίας κ.α.)

–Υποστήριξη από την διοικητική δομή της ομοσπονδίας, μέσω του «γραφείου των ενώσεων-σωματείων» και της «διεύθυνσης χορηγιών και μάρκετιγκ», αλλά και την αναλογική κατανομή του συνολικού προσωπικού.

Τέλος, με την ευκαιρία της υποχρεωτικής τροποποίησης των καταστατικών των ενώσεων και της ομοσπονδίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου:

–Ασυμβίβαστο μεταξύ Προέδρου και Γραμματέα των ενώσεων με την θέση του ΔΣ της ΕΟΚ και των Προέδρων των επιτροπών της ΕΟΚ

–Εκλογές για το ΔΣ των ενώσεων κάθε τέσσερα χρόνια και κάθε καλοκαίρι στον μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο Ολυμπιάδων

—Ποσόστωση φύλου 20% επί των εκλεγμένων μελών του ΔΣ της κάθε ένωσης».