Διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικών σωματείων

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τα σωματεία, απέστειλε η ΕΟΚ, ότι πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα διακαιολογητικά που απαιτεί η Γ.Γ.Α. για τη διατήρηση της ειδικής αθλητικής τους αναγνώρισης.

Αναλυτικά : 

«Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ως το αρμόδιο επιτελικό όργανο για την εκπόνηση του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου μητρώου αθλητικών σωματείων έχει ζητήσει από τα σωματεία, με έγγραφα της μέσων των οικείων ομοσπονδιών και ΕΠΣ (10727/17.03.10, 40637/06.10.10, 23218/04.08.11) να υποβάλλουν δικαιολογητικά για τη διατήρηση της ειδικής αθλητικής τους αναγνώρισης. Μέχρι σήμερα έχουν αποστείλει δικαιολογητικά τέσσερις χιλιάδες (4.000) περίπου αθλητικά σωματεία.

Η ΓΓΑ με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του παραγόμενου έργου της, την ανάγκη εξορθολογισμού και τον προγραμματισμό των επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων για το έτος 2013, επανέρχεται με το παρόν, ζητώντας όπως ενημερώσετε τα σωματεία της δύναμής σας που δεν έχουν αποστείλει μέχρι τώρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να τα υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, καταληκτική ημερομηνία.

Με την ευκαιρία, παρακαλούμε τα ΔΣ των Ομοσπονδιών, όπως ενημερώσουν τα μη αναγνωρισμένα από τη ΓΓΑ σωματεία της δύναμής τους, τα οποία διαθέτουν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης, βάσει των ισχυόντων καταστατικών κάθε ομοσπονδίας, να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τους χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ”.

Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι, τα προνόμια που απορρέουν από τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2625/99 οπως ισχύει, για τα σωματεία και τους αθλητές τους δεν έχουν εφαρμογή στα σωματεία στα οποία δεν έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ.

*Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.gga.gov.gr/ αθλητική αναγνώριση/ δικαιολογητικά για την αθλητική αναγνώριση».