Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή των Βορεάδη, Κουκουλεκίδη, δικαιώνοντας έτσι την απόφαση της ΟΔΚΕ για τη θέσπιση ορίου ηλικίας στους διαιτητές. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΟΔΚΕ:

«Οι υπ’ αριθμ. 130 και 131/22-12-2010 αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, δεχόμενες τους ισχυρισμούς και τις ενστάσεις της ΟΔΚΕ, πανηγυρικά αναγνωρίζουν:

1) την αρμοδιότητα του ΔΣ της ΟΔΚΕ μαζί με την ΚΕΔ/ΕΟΚ όχι μόνο για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών, αλλά περαιτέρω για την θέσπιση κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης αυτών προ της ένταξής τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών, καθώς και

2) την αρμοδιότητα του ΔΣ της ΟΔΚΕ για την κατάρτιση των πινάκων των διαιτητών όλων των Εθνικών κατηγοριών.

Έτσι συνακόλουθα αποδέχονται την νομιμότητα του ορίου ηλικίας των διαιτητών ως κριτήριο για την επιλογή και αξιολόγησή τους, καθώς τούτο προκύπτει από αποφάσεις των αρμοδίων –κατά τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ- οργάνων, ήτοι της FIBA, της ΚΕΔ/ΕΟΚ καθώς και της ΟΔΚΕ.

Για τους ανωτέρω λόγους, οι προσφυγές των μη εν ενεργεία  διαιτητών, κ.κ. Στυλιανού Κουκουλεκίδη και Λάζαρου Βορεάδη και τα αιτήματά τους για συνέχιση της διαιτητικής τους καριέρας απορρίφθηκαν ως απαράδεκτα και ανεπίδεκτα δικαστικής εκτιμήσεως».