Επανεξετάζει η ΕΕΑ τον φάκελο

Με επιστολή της η ΕΕΑ ενημέρωσε τον Πανελλήνιου ότι την Τρίτη 22/11/11 θα επανεξετασθεί ο φάκελός.

Η ανακοίνωση:

«Ενόψει της αίτησής σας περί επανεξέτασης του φακέλου της ΚΑΕ Πανελλήνιος η συζήτηση της οποίας θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής την 22/11/11 ημέρα Τρίτη ώρα 12:00 μ.μ στην επί της οδού Κηφισίας αριθμός 7 πρώτος όροφος γραφεία της, σας καλούμαι όπως παραστείτε και εκθέσετε τις απόψεις σας».