Επιστολή της ΕΟΚ προς την Πολιτεία

Η ΕΟΚ απέστειλε προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό παιδείας κ. Κώστα Τζαβάρα, τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Ιωαννίδη και την Γ.Γ.Α. κα. Κυριακή Γιαννακίδου την ακόλουθη επιστολή:
«To Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναφερόμενο στο θέμα του χαρακτηρισμού των Αθλητικών Ομοσπονδιών σε καθεστώς ΔΕΚΟ επισημαίνει τα ακόλουθα.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες ως Ν.Π.Ι.Δ. αποτελούν ως προς τον νομικό χαρακτήρα τους που καθορίζεται από τον Ν. 2725/1999 αλλά και τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την εν γένει διοικητική και αγωνιστική λειτουργία τους δευτεροβάθμια όργανα που σε καμιά περίπτωση είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν έστω και αναλογικά σε καθεστώς ΔΕΚΟ.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες είναι νομικά ανεξάρτητα διοικητικά και οικονομικά όργανα η σύσταση και εν γένει λειτουργία των οποίων βασίζεται στην εκφρασμένη σε τακτά χρονικά διαστήματα βούληση και την εμπιστοσύνη των αθλητικών σωματείων μελών της, τα δε διοικητικά τους συμβούλια εκλέγονται με την ψήφο των σωματείων με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών.
Η μορφή και ο χαρακτήρας αυτός των Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει αναγνωρισθεί τόσο από την Ε.Ο.Ε όσο και από την Δ.Ο.Ε. και κατά συνέπεια η αλλοίωσή τους δεν είναι επιτρεπτή.

Τα ως άνω νόμιμα χαρακτηριστικά των Αθλητικών Ομοσπονδιών τα οποία δεν συναντώνται στις ΔΕΚΟ δεν έχουν τυπική και μόνο σημασία που μπορεί να παραβλεφθεί αλλά και ουσιαστική η παράβλεψη και καταστρατήγηση της οποίας ΄θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την καίρια προσβολή της λειτουργικότητάς τους με ολέθριες συνέπειες για τον ελληνικό αθλητισμό.

Σε καθεστώς ΔΕΚΟ δεν μπορεί να οδηγήσει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες η οικονομική επιχορήγησή τους από την πολιτεία η οποία μάλιστα βαίνει συνεχώς μειούμενη τόσος τυπικά όσο και ουσιαστικά με συνέπεια να καθίσταται πλέον αναγκαία η ανεύρεση από αυτές νέων οικονομικών πόρων. Η αισθητή αυτή μείωση της κρατικής επιχορήγησης, ελαττώνει σημαντικά τον δεσμό της πολιτείας (Γ.Γ.Α.) με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες μεγεθύνοντας την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητό τους, στοιχεία ξένα προς το καθεστώς των ΔΕΚΟ.

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης είναι οπωσδήποτε σεβαστές αλλά η καινοφανής και για τα διεθνή δεδομένα υποβάθμιση των Αθλητικών Ομοσπονδιών σε καθεστώς ΔΕΚΟ θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε σχέση μάλιστα με την έκταση της συμβολής της στην εξυγίανση της οικονομικής πολιτικής του κράτους.
Πρέπει δε να σας επισημάνουμε ότι τα οικονομικά έσοδα της Ε.Ο.Κ. που προέρχονται από ίδιους πόρους, όπως οι χορηγίες, είναι περισσότερα από το ποσό της κρατικής επιχορήγησης, όπως αποδεικνύεται και από την σχετική κατάσταση που μας έχει αποστείλει η Γ.Γ.Α. και την οποία σας επισυνάπτουμε στο παρόν έγγραφό μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε το θέμα του χαρακτήρα των Αθλητικών Ομοσπονδιών και να καταθέσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις και τις προτάσεις μας επειδή η υποβάθμιση του χαρακτήρα και του κεντρικού ρόλου τους στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και την ελληνική κοινωνία γενικότερα επιβάλλεται να προστατευθεί και να ενισχυθεί όπως άλλωστε προτάσσει και το ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ.9) και όχι να μεταβληθούν σε μια δυσκίνητη και μη λειτουργική ελεγχόμενη δημόσια υπηρεσία».