Επιστολή Φασούλα για ορισμό της ημερομηνίας εκλογών και άρση αναστολής των ακαδημιών

Δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν εκτός ημερησίας διάταξης προς συζήτηση και ψήφιση στη διάρκεια της σύγκλισης του διοικητικού συμβουλίου που όρισε το Πρωτοδικείο στην ΕΟΚ, επισημαίνει ο υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές Παναγιώτης Φασούλας. Την οριστική ημερομηνία των εκλογών και του τρόπου τέλεσής τους και την άρση της αναστολής λειτουργίας των ακαδημιών.

Αναλυτικά η επιστολή του Παναγιώτη Φασούλα αναφέρει:

“Αξιότιμοι κύριοι,
Εν όψει της σύγκλισης του διοικητικού συμβουλίου της ορισθείσας προσωρινής διοίκησης της ΕΟΚ με αρμοδιότητα την διενέργεια αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας και προκειμένου τόσο για την προσήκουσα και εύρυθμη διεξαγωγή αυτού, όσο και για πιστή τήρηση των προβλεπόμενων στο περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προτείνονται τα ακόλουθα:
· Ψήφιση Προεδρεύοντος της διαδικτυακής διαδικασίας ώστε να διευκολυνθεί η ορθή διεξαγωγή αυτής, να υπάρχει συντονισμός της συνεδρίασης και να δοθεί συντεταγμένα ο λόγος σε όσους επιθυμούν να τοποθετηθούν αλλά και να υπερψηφίσουν τις όποιες κατατεθείσες προτάσεις.
· Ψήφιση Εκτελούντος χρέη Γραμματέα προκειμένου να τηρηθούν πρακτικά της συνεδρίασης, να πραγματοποιηθεί καταγραφή των θεμάτων προς συζήτηση πέραν της συγκρότησης σε σώμα καθώς και της καταγραφής των σχετικών ψηφοφοριών επί των ανωτέρω θεμάτων.
· Δεδομένης της απεσταλμένης ηλεκτρονικής πρόσκλησης που λάβαμε ως μέλη της προσωρινής διοίκησης (η οποία περιλαμβάνει ως μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση σε σώμα αυτής) και σε συνέχεια των προβλεπόμενων στο περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προτείνονται ως θέματα προς συζήτηση και ψήφιση εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Η ψήφιση για την λήψη απόφασης της οριστικοποίησης της ημερομηνίας των εκλογών και του τρόπου τέλεσης αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η ψήφιση για την λήψη απόφασης περί της υποβολής αιτήματος προς την Πολιτεία, με σκοπό την άρση της αναστολής λειτουργίας των Ακαδημιών των αθλητικών σωματείων σε άμεση συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, διαφαινόμενης της απόφασης επαναλειτουργίας των σχολείων.

Με τιμή,
Παναγιώτης Φασούλας
Υποψήφιος Πρόεδρος για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
Επικεφαλής της πρωτοβουλίας ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ