Επιχορήγηση από τους Δήμους στις μετακινήσεις των εγγεγραμμένων σωματείων στο Μητρώο της ΓΓΑ

Μία βαθιά “ανάσα” μπορεί να δοθεί στα σωματεία μέσω των δύο διατάξεων που περιλαμβάνονται σε τροπολογία του Υφυπουργείου Αθλητισμού, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 8/10. Μέσω αυτής της τροπολογίας, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να επιχορηγούν αθλητικούς συλλόγους “… για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Κάτι που σημαίνει ότι τα σωματεία θα μπορούν να πάρουν μία “ανάσα” στήριξης από τους Δήμους στο κομμάτι των μετακινήσεών τους. Υπάρχει όμως και ένας… αστερίσκος για τον τρόπο που θα μπορούν τα σωματεία να λάβουν αυτή τη στήριξη από τους Δήμους, αλλά και για τη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Κι αυτό διότι για να τους δοθεί η συγκεκριμένη επιχορήγηση, θα πρέπει τα σωματεία να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ, αλλά και για να μπορούν να κάνουν χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων!

Πιο συγκεκριμένα στην τροπολογία που τίθεται προς ψήφιση ρυθμίζοντας τα εξής:

“* Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 30/06/2021.

* Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι επιχορηγήσεις από τους Δήμους σε ερασιτεχνικά σωματεία για τα έξοδα μετακίνησής τους, έρχονται σε συνέχεια μιας δέσμης μέτρων που -ενδεικτικά- αφορά στο αφορολόγητο 20% στις δωρεές και χορηγίες από 01/01/2020, στην ένταξη όλης της αθλητικής οικογένειας στην ομπρέλα στήριξης ενάντια στον κορωνοϊό την περασμένη άνοιξη, στην έκτακτη χορήγηση 12 εκατ. ευρώ απευθείας στα σωματεία έπειτα από 12 χρόνια, η οποία θα υλοποιηθεί τις προσεχείς εβδομάδες κλπ

Όσο για την υποχρέωση κατοχής της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, προκειμένου να δικαιούται ένα σωματείο να κάνει χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, αυτή εναρμονίζεται με την αντίστοιχη πρόβλεψη για τις εποπτευόμενες από ΓΓΑ αθλητικές εγκαταστάσεις, η οποία θεσπίστηκε με τον 4726/2020″.