“Ηθική και ουσιαστική η ευθύνη του Φιλίππου”…

Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες στα διοικητικά της ΚΑΕ ΑΕΚ, έπειτα απ’ την ξεκάθαρη πρόσκληση της προσωρινής διοίκησης προς τον Γιάννη Φιλίππου. “Ή να πληρώσει για όλα τα έξοδα που χρειάζονται (για τους ισολογισμούς και τον ορκωτό λογιστή) έως τις 19 Μαΐου, ή να παραδώσει τις μετοχές του στην προσωρινή διοίκηση της ΚΑΕ”, είναι το μήνυμα της επιστολής-απάντησης, προς τον πρώην νομικό σύμβουλο της ΚΑΕ και εκπροσώπου του Γιάννη Φιλίππου, Σωκράτη Λαμπρόπουλου ο οποίος είχε προτείνει να συναντηθούν τα μέλη της διοίκησης με τον Μπάμπη Καραμανλή και να προχωρήσουν το σχέδιο εξυγίανσης.

Η προσωρινή διοίκηση ξεκαθαρίζει μέσω της επιστολής της ότι “… ο μέτοχος κύριος Φιλίππου δεν έχει μόνο ηθική ευθύνη να πληρώσει για όλα αυτά τα έξοδα αλλά και ουσιαστική, γιατί κρατάει τις μετοχές της oμάδας εδώ και χρόνια, ενώ δεν δίνει ούτε χορηγία στην ομάδα αυτή. Αντίθετα, η εταιρεία του διαφημίζεται σε άλλες KAE και το γνωρίζετε καλά αυτό”.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης των “κιτρινόμαυρων”:
“Με αφορμή επιστολής του κυρίου Λαμπρόπουλου σε μπασκετικό site, σχετικά με το θέμα της εξυγίανσης, η προσωρινή διοίκηση της KAE AEK του υπενθυμίζει ότι από τις 12 Απριλίου 2012 ο νομικός μας και μέλος του Δ.Σ., κύριος Kαπετανόπουλος, έχει ενημερώσει γραπτώς τον κύριο Λαμπρόπουλο για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ως ακολούθως:

“”Προς Σωκράτη Λαμπρόπουλο, εκπρόσωπο του κ. Φιλίππου,

Για την υπεύθυνη ενημέρωσή σας σχετικά με το θέμα της εξυγιάνσεως της Κ.Α.Ε. που μου έχει ανατεθεί από το προσωρινό Δ.Σ. , σας εκθέτω τα ακόλουθα:

1.-  Κατά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για δημόσια προσφορά κινητών αξιών (μετοχών κ.λ) στο κοινό, μέχρι του ποσού των 2,5 εκ ευρώ δεν απαιτείται η διαδικασία του Ν.3401/2005 που είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, αλλά θα πρέπει να συνταχθεί  απλό Πληροφοριακό Σημείωμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κ.Α.Ε.

2.- Η σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος είναι, σχετικά, εύκολη, Θα πρέπει όμως, για την έγκριση αυτού, να συνυποβληθούν και οι Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμοί. Προσάρτημα) των δύο προηγουμένων χρήσεων που θα έχουν δημοσιευθεί στο Τ.Α.Ε.  Ε.Π.Ε.

3.- Όπως γνωρίζετε, μου εστάλησαν με e-mail οι ισολογισμοί των χρήσεων 2007, 2008, 2009 και 2010, οι οποίοι δεν φέρουν τις υπογραφές αυτών που προβλέπει ο νόμος (δύο μελών του Δ.Σ. και του λογιστή). Οι Ισολογισμοί όμως αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, όπως προβλέπει ο νόμος, δεν έχουν εγκριθεί από Γ.Σ. της Κ.Α.Ε. και δεν μπορούν να δημοσιευθούν στο Τ.Α.Ε. γιατί δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία  δημοσιεύσεως.

4.- Για να προχωρήσει η διαδικασία αυξήσεως του Μ.Κ. με δημόσια εγγραφή θα πρέπει:

α) να καταρτισθεί και ο ισολογισμός της 30/6/2011 και να υπογραφούν, νόμιμα, και οι προηγούμενοι.

β) να ελεγχθούν όλοι οι ισολογισμοί από Ορκωτό Ελεγκτή.

γ) να συνέλθει η Γ.Σ. των μετόχων και να εγκρίνει τους ισολογισμούς .

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δέχεται όπως μία Γ.Σ. εγκρίνει και τους τέσσερις ισολογισμούς.

δ) μετά τα πιο πάνω, θα υποβληθούν οι ισολογισμοί στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να δημοσιευθούν.

ε) το κόστος δημοσιεύσεως εκάστου ισολογισμού είναι 544, 00 ευρώ.

5.- Για να γίνουν τα παραπάνω θα πρέπει:

α) να υπογράψουν τους ισολογισμούς οι διοικήσεις που τους συνέταξαν και ο λογιστής

β) να ευρεθεί Ορκωτός Ελεγκτής που θα τους ελέγξει και θα τους υπογράψει και να καταβληθούν οι αμοιβές του.

γ) να καταβληθούν τα έξοδα δημοσιεύσεων, αμοιβών λογιστών κ.λ μέχρι αναλήψεως της διοικήσεως από το προσωρινό Δ.Σ.

6.- Αν βρεθούν λύσεις για τα ανωτέρω και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα μπορώ, παράλληλα, να προχωρήσω στη σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος, για να κερδηθεί χρόνος.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα, για την δυνατότητα εκτελέσεως των ανωτέρω για να μην ασχολούμαι άσκοπα

Αθήνα 12/4/2012

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ””

Με τον κύριο Καραμανλή επικοινώνησε ο αντιπρόεδρος της KAE κύριος Αλεξιου παρουσία του κυρίου Δημήτρη Χατζηχρήστου, αλλά αυτό που ειπώθηκε είναι ποιος θα πληρώσει για να εγκριθούν αυτοί οι τέσσερις ισολογισμοί από τους oρκωτούς λογιστές και σίγουρα δεν είναι υπεύθυνη γι’ αυτό η προσωρινή διοίκηση της KAE, της οποίας η θητεία λήγει στις 22 Μαΐου του 2012, βάση της απόφασης του πρωτοδικείου Αθηνών.

Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, ο μέτοχος κύριος Φιλίππου δεν έχει μόνο ηθική ευθύνη να πληρώσει για όλα αυτά τα έξοδα αλλά και ουσιαστική, γιατί κρατάει τις μετοχές της oμάδας εδώ και χρόνια, ενώ δεν δίνει ούτε χορηγία στην ομάδα αυτή. Αντίθετα, η εταιρεία του διαφημίζεται σε άλλες KAE και το γνωρίζετε καλά αυτό.

Άρα για να σταματήσει το κρυφτούλι, καλούμε τον κάτοχο του 90% των μετοχών της KAE AEK, κύριο Γιάννη Φιλίππου, ή να πληρώσει για όλα αυτά τα έξοδα που χρειάζονται (όπως αναλύονται στην επιστολή του κυρίου Καπετανόπουλου) μέχρι τις 19 Μαΐου που λήγει το πρωτάθλημα, ή να παραδώσει τις μετοχές του στην προσωρινή διοίκηση της KAE, ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, όπως άλλωστε μας είπε ο εκπρόσωπος του κύριος Λαμπρόπουλος στην Γενική Συνέλευση της KAE της 27ης Mαρτίου 2012, παρουσία του μέλους του Δ.Σ. κυρίου Νίκου Σταθάκου.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουμε λόγο να συνεχίσουμε στην διοίκηση της KAE μετά τις 22 Μαΐου που λήγει η θητεία μας, αλλά ο κύριος Γιάννης Φιλίππου θα είναι υπόλογος στον κόσμο της AEK αν η ομάδα δεν πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της A1.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΕ ΑΕΚ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ”