Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ΄ αριθμ. 7/6-2-2013 απόφασή του προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2012

3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2012

4. Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων – Εθνικών Ομάδων, Κανονισμών Διαιτησίας – Νομίμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών).

Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α, οδός Κηφισίας 37 Μαρούσι.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝ. ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ».