Κάλεσμα από τον ΣΔΚΘ

Κάλεσμα στα μέλη του κάνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης, ώστε να παρευρεθούν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 1 Μαρτίου.

Αναλυτικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης (Σ.Δ.Κ.Θ.) στη συνεδρίασή του την 13η Ιανουρίου 2012, αποφάσισε, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης του Νοεμβρίου 2011 των Μελών του, την πραγματοποίηση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης την 1η Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 και προσκαλεί όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό του, στο  Διδυμότειχο, στο Ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ» (Χατζηαντωνίου Γεωργίου 4) με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος και δύο Γραμματείς).

2. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Διαιτησίας Σ.Δ.Κ.Θ.

Τα παριστάμενα Μέλη πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
Η Καταστατική Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί άνευ ετέρας πρόσκλησης την επόμενη ημέρα , Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 , την ίδια ώρα , στον αυτό τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η παρουσία των μελών είναι υποχρεωτική .(άρθρο 4 παρ.15 Εσωτερικού Κανονισμού Ο.Δ.Κ.Ε-άρθρο 7 παρ.1 Καταστατικού Ο.Δ.Κ.Ε. -άρθρο 6 παρ. 4δ και άρθρο 13 παρ. 2 Εσωτερικού Κανονισμού Σ.Δ.Κ.Θ.-άρθρο 5 παρ. 4 Καταστατικού Σ.Δ.ΚΘ.)».