Ενσταση από τον Αγγέλου

Ενσταση για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στις εκλογές του Ηρακλή κατέθεσε ο Νίκος Αγγέλου, ζητώντας την ακύρωσή τους.

Αναλυτικά το κείμενο της ένστασης:

«Κύριοι,

με την παρούσα ένσταση δηλώνω τις αντιρρήσεις μου όσον αφορά στην λήψη απόφασης που έλαβε χώρα στην χθεσινή ψηφοφορία – παρωδία και που κατάφορα παραβίασε κάθε έννοια νομιμότητας του καταστατικού του συλλόγου μας τόσο σε τυπικό μέρος όσο και στο ηθικό κομμάτι του ζητήματος.

Χωρίς να κάνω καμία ιδιαίτερη αναφορά στις παραλήψεις και παραβιάσεις που έλαβαν χώρα, αλλά παραμένοντας στην διάθεση σας οποτεδήποτε μου το ζητήσετε να τις αναλύσουμε διεξοδικά, στέκομαι και δίνω ιδιαίτερο βάρος στο γεγονός πως στην συγκεκριμένη διαδικασία έλαβαν μέρος και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου άτομα που σε καμία των περιπτώσεων δεν ανήκουν στα τακτικά μέλη του συλλόγου μας και που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία όπως κατηγορηματικά αναφέρεται στο καταστατικό.

Για τον ανωτέρω σοβαρότατο λόγο και για την ανωτέρω σαφέστατη παραβίαση των όρων του καταστατικού σας ζητώ να κηρύξετε άκυρη την διαδικασία και να ορίσετε εκ νέου νέα ημερομηνία διεξαγωγής της. Απαραίτητοι όροι πρέπει να είναι η ομαλή και βάση καταστατικού πραγματοποίηση της και η συμμετοχή σε αυτήν όλων των εχόντων νόμιμα την ιδιότητα του τακτικού μέλους όπως προβλέπεται.

Επίσης θα πρέπει να ενημερωθούν εκ νέου όλα τα μέλη του συλλόγου για την καινούρια ημερομηνία διεξαγωγής καθώς στην συγκεκριμένη καθ όλα παράτυπη και παράνομη διαδικασία υπήρξε απουσία μεγάλου μέρους τακτικών μελών του συλλόγου μας που είναι υποστηρικτές της κίνησης στην οποία είμαι επικεφαλής.

Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με τιμή,

ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ».

Πηγή: bluearena.gr