«Κύριε Υφυπουργέ, παρασύρεστε»


giannis-andrianosΘετική σε οικονομικό έλεγχο, αλλά με υφιστάμενες νομικές διαδικασίες είναι ΕΟΚ, όπως έκανε γνωστό με επιστολή προς την ΓΓΑ και την υφυπουργό, Γιάννη Ανδριανό.

Αναλυτικά:

Προς τον
Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού
Κύριο Ιωάννη Ανδριανό

ΘΕΜΑ: παροχή στοιχείων
ΣΧΕΤ: (α) το υπ’ αριθ πρωτ 17.322/10.06.2014 έγγραφό σας
(β) το αναφερόμενο (πλην όμως μη συνημμένο) από 06.06.2014 έγγραφο του κ Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών
(γ) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 7.841/19.03.2014 έγγραφο του κ Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος
(δ) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 35/13.03.2014 έγγραφο του κ Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ Ι. Ανδριανού

Σε απάντηση του ως άνω (α) σχετικού, Σας γνωρίζουμε ότι:

1.- Με το (δ) σχετικό ζητήθηκε η διενέργεια οικονομικού ελέγχου στις Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, που επιχορηγούνται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από τον κ Οικονομικό Εισαγγελέα, χωρίς να υπέχει το έγγραφο αυτό την θέση μηνυτήριας αναφοράς προς διερεύνηση αδικημάτων οικονομικής φύσεως. Κατά συνέπεια ΔΕΝ είναι δυνατόν να διενεργείται προκαταρτική εξέταση με αφορμή αυτό το έγγραφο. Περαιτέρω ο έλεγχος αυτός ζητήθηκε από αναρμόδιο όργανο, αφού ο κ Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ΔΕΝ είναι όργανο οικονομικού ελέγχου αλλά όργανο ποινικής αξιολόγησης του πορίσματος ενός οικονομικού ελέγχου που θα διενεργήσει το αρμόδιο όργανο. Στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί (άλλως οφείλει να λειτουργεί) Εποπτικό Συμβούλιο, που μπορεί (και οφείλει) να
διενεργήσει κάθε τέτοιο έλεγχο και να υποβάλλει το πόρισμά του προς (ποινική) αξιολόγηση στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα.

2.- Ο οικονομικός έλεγχος που ζητήθηκε αφορά στο νομικό πρόσωπο που συνιστούν οι Ομοσπονδίες που επιχορηγούνται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στην οικονομική λειτουργία του και ΔΕΝ εκτείνεται στα πρόσωπα που τις διοικούν. Κατά συνέπεια ΔΕΝ υπάρχει νόμιμη υποχρέωση παροχής των πληροφοριών, στοιχείων και λοιπών προσωπικών δεδομένων που ζητούνται με το (α) σχετικό.

3.- Τυχόν επέκταση του ελέγχου στα πρόσωπα που διοικούν τις Ομοσπονδίες, για να είναι νόμιμη και συνταγματική, έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την διαπίστωση και καταγραφή στο οικείο πόρισμα από τον Οικονομικό Έλεγχο (σύμφωνα με τα παραπάνω) στις επιχορηγούμενες Ομοσπονδίες παρατυπιών, παρανομιών και παραβάσεων, περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος θα μπορούσε να επεκταθεί στα πρόσωπα που διοικούν τις Ομοσπονδίες εκείνες και ΜΟΝΟ. Τέτοιο πόρισμα ΔΕΝ υπάρχει τουλάχιστον ως προς την Ομοσπονδία μας και ως εκ τούτου ΔΕΝ υπάρχει νόμιμη υποχρέωση παροχής των πληροφοριών, στοιχείων και λοιπών προσωπικών δεδομένων που ζητούνται με το (α) σχετικό.

Κύριε Υφυπουργέ
Παρασύρεστε προτρεπόμενος να ζητήσετε ελέγχους από εκείνους (4 σχετικό) που ζητούν τον έλεγχο των άλλων, ώστε να επιτύχουν την αποφυγή του ελέγχου στο δικό του απυρόβλητο περιβάλλον.

Ο ζήλος της Πολιτείας για νομιμότητα και έλεγχο είναι πάντα ευπρόσδεκτος, αρκεί να γίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες, όχι καθ υπέρβαση αυτών, ούτε με τρόπο που να επιτρέπει να μεταδίδεται η εικόνα εγκληματικού περιβάλλοντος στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ κομμάτι της σημερινής κοινωνική μας ζωής – το Αθλητικό Κίνημα – που εξακολουθεί να προσφέρει στο Κοινωνικό Σύνολο χωρίς να εισπράττει ή να προσδοκά ωφέλεια από αυτό.

Η Ομοσπονδία μας είναι πάντα διαθέσιμη στον Οικονομικό Έλεγχο των αρμοδίων και συντεταγμένων Οργάνων της Πολιτείας.-
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΟΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας σας καταθέτει τις θέσεις του που αφορούν την ρύθμιση οικονομικών κα θεσμικών θεμάτων των Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Οι θέσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τα οικονομικά και θεσμικά θέματα των αθλητικών ομοσπονδιών, όπως είχαν δημοσιοποιηθεί από τις 9 Ιανουαρίου 2013, είναι οι ακόλουθες:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Πάγια και δημόσια εκφρασμένη θέση της Ε.Ο.Κ. είναι ότι η οικονομική επιχορήγηση της πολιτείας προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες θα πρέπει να βασίζεται στην αντικειμενική αξιολόγησή της δραστηριότητά τους που θα λαμβάνει υπόψη της τα παρακάτω κριτήρια

1. Την δραστηριότητα της Αθλητικής Ομοσπονδίας σε επίπεδα αγωνιστικά, αναπτυξιακά αλλά και αθλητικής δημιουργικής διαδικασίας.
2. Τις αγωνιστικές διακρίσεις των Εθνικών και σωματειακών Ομάδων
3. Την ανταπόκριση ενός αθλήματος στην κοινή γνώμη
4. Το κύρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας και την καταξίωση του αθλήματος σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Με τα κριτήρια αυτά ο καθορισμός του ύψους της οικονομικής επιχορήγησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών πέραν από την αντικειμενικότητα της κρίσης θα αποτελέσει και κίνητρο για τις διοικήσεις τους με στόχο την προσέγγισή τους.

Καθοριστική επίσης σημασία έχει για τις Αθλητικές Ομοσπονδίες η τακτική καταβολή των επί μέρους δόσεων της οικονομικής επιχορήγησης που έχει εγκριθεί από την Γ.Γ.Α. που αποτελεί βασική προϋπόθεση της ομαλής διαχείρισης των οικονομικών δεδομένων τους.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο του αθλητισμού, κεντρικό στοιχεία κάθε νομικής παρέμβασης επιβάλλεται να είναι ο σεβασμός της ανεξαρτησίας των νομικών προσώπων των Αθλητικών Ομοσπονδιών που εκφράζονται, εκπροσωπούνται και υπηρετούν το συγκεκριμένο άθλημά τους μέσω της λειτουργίας των αιρετά εκλεγόμενων διοικήσεών τους.

Η ανεξαρτησία αυτή των Αθλητικών Ομοσπονδιών έχει αναγνωρισθεί από όλα τα εθνικά και διεθνή θεσμικά όργανα των πολιτικών και αθλητικών οργανισμών, αποτελεί ρητή ρύθμιση του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε. και για το λόγο αυτό κάθε απόπειρα περιορισμού της άμεση ή έμμεση είναι νομικά αλλά και ηθικά απορριπτέα.

Η εν γένει λειτουργία των Αθλητικών Ομοσπονδιών επιβάλλεται να καθορίζεται αποκλειστικά από το εσωτερικό δίκαιό τους που ψηφίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων μελών τους και εγκρίνονται ως προς την νομιμότητά τους από τα πολιτικά δικαστήρια (Καταστατικό) και την Γ.Γ.Α. (Εσωτερικοί Κανονισμοί.)

Ο Αθλητικός Νόμος θα πρέπει να καθορίζει το γενικό πλαίσιο του αθλητισμού, καθιστάμενος παράλληλα εύχρηστος και προσιτός σε κάθε ενδιαφερόμενο, αναγνωρίζοντας στις Αθλητικές Ομοσπονδίες το δικαίωμα της κατάρτισης των ειδικών ρυθμίσεων της εν γένει δραστηριότητας του αθλήματος που εκπροσωπούν.