Μέχρι τις 5/4 η τελευταία προθεσμία για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους προπονητές

Με ανακοίνωσή του ο ΣΕΠΚ ενημερώνει τα μέλη του, που έχουν ήδη καταθέσει το σχετικό αίτημα, ότι τη Δευτέρα 5 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την είσπραξη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από το κράτος (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τον Σύνδεσμο για τον τρόπο συμπλήρωσης των στοιχείων).

Επίσης, μετά από συνεννόηση του ΣΕΠΚ με τους αρμόδιους φορείς, δόθηκε παράταση μίας ημέρας προκειμένου τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είναι ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού και δεν είχαν υποβάλλει την σχετική αίτηση, να το πράξουν μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου στις 09:00 (δείτε ΕΔΩ). Στόχος είναι να προστεθούν κι αυτά στην σχετική λίστα των δικαιούχων για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που προβλέπεται από το κράτος.

Θυμίζουμε επίσης τις προϋποθέσεις λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των μελών του ΣΕΠΚ, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ που εκδόθηκε την Παρασκευή 19 Μαρτίου:

Τα πρόσωπα του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία