Με έκδοση κυβερνητικής απόφασης “μπλόκαραν” τις εκλογές της ΕΟΚ!

Το ‘φεραν από εδώ, το πήγαν από εκεί και τελικά η επιθυμία ορισμένων να παραμείνει το μπάσκετ στο… ψυγείο, πραγματοποιείται! Οι εκλογές της ΕΟΚ που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή (30/5) στο γήπεδο της Λεωφόρου δεν θα διεξαχθούν, καθώς η νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε και δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως έβαλε “μπλόκο” σε κάθε τέτοια σκέψη…

Στη νέα αυτή ΚΥΑ καθίσταται σαφές ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο υγείας οι δια ζώσης διεργασίες θα γίνονται μόνο εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν ξεπερνούν τα 150. Διαφορετικά κι όταν είναι περισσότερα τα μέλη – όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΟΚ – οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να γίνονται ψηφιακά!!!

Αναλυτικά το περιεχόμενο της ΚΥΑ για τις εκλογές σε ομοσπονδίες:

«Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150).

Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας».