Υστερα από τις απαραίτητες διαδικασίας ο Αετός Κιλκίς προχώρησε σε αλλαγή διοίκησης αναδεικνύοντας το νέο Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριτίδης Χαράλαμπος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέδας Γεώργιος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Χριστοδουλίδης Αδάμ

ΤΑΜΙΑΣ: Αλεξόγλου Παναγιώτης

ΜΕΛΟΙ:  Ηλιάδης Χρήστος, Κανελιά Μαρίνα. Τερζοπούλου Λένα