Οδηγίες για τη γενική συνέλευση και τις εκλογές της ΕΣΚΑ

Τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση, καθώς και οι εκλογές της ΕΣΚΑ, γνωστοποιεί μέσω ανακοίνωσής της η ένωση. Σημαντική ημερομηνία είναι η 17η Ιουνίου 2021, δεδομένου ότι είναι η τελευταία ημέρα που τα σωματεία θα μπορούν να κάνουν γνωστό τον αντιπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του, αλλά και για τους υποψηφίους που θα θελήσουν να διεκδικήσουν μία θέση στη νέα διοίκηση της ΕΣΚΑ.

«Το κάθε Σωματείο θα πρέπει μέχρι την μέχρι την Πέμπτη 17/06/2021 στις 12:00 π.μ. το μεσημέρι να υποβάλουν στην Ένωση, πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει τον αντιπρόσωπο αλλά και τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου», αναφέρεται μεταξύ άλλων στις οδηγίες που εξέδωσε η ΕΣΚΑ, ενώ όσον αφορά τους υποψηφίους επισημαίνει ότι «Οι υποψηφιότητες των μελών των σωματείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές για τη νέα Διοίκηση της ΄Ένωσης, πρέπει να υποβληθούν επίσης μέχρι την Πέμπτη 17/06/2021 στις 12:00 π.μ. το μεσημέρι».

Αναλυτικά οι οδηγίες της ΕΣΚΑ…