ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ 2020-2021 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)

1η Αγωνιστική 11/10/20
ΜΕΝΤ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 28/10
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ 74-68
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 80-78
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ 61-72
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74-63
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 73-69
2η Αγωνιστική 18/10/20
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΜΕΝΤ 87-79
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 52-72
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 11/11
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 70-79
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 66-73
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 66-77
3η Αγωνιστική 25/10/20
ΜΕΝΤ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
4η Αγωνιστική 01/11/20
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΜΕΝΤ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
5η Αγωνιστική 08/11/20
ΜΕΝΤ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
6η Αγωνιστική 15/11/20
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΝΤ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
7η Αγωνιστική 22/11/20
ΜΕΝΤ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8η Αγωνιστική 29/11/20
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΝΤ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
9η Αγωνιστική 06/12/20
ΜΕΝΤ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
10η Αγωνιστική 13/12/20
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΝΤ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11η Αγωνιστική 20/12/20
ΜΕΝΤ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
12η Αγωνιστική 31/01/21
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΜΕΝΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
13η Αγωνιστική 07/02/21
ΜΕΝΤ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
14η Αγωνιστική 21/02/21
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΝΤ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
15η Αγωνιστική 28/02/21
ΜΕΝΤ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
16η Αγωνιστική 07/03/21
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΝΤ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
17η Αγωνιστική 21/03/21
ΜΕΝΤ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
18η Αγωνιστική 28/03/21
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΜΕΝΤ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
19η Αγωνιστική 04/04/21
ΜΕΝΤ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
20η Αγωνιστική 11/04/21
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕΝΤ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
21η Αγωνιστική 18/04/21
ΜΕΝΤ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
22η Αγωνιστική 25/04/21
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΝΤ
ΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΚ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ “Ο ΕΡ
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ