ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ 2018-2019 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)

1η Αγωνιστική – 14/10/18
Ρεπό: ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 63-69
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 88-76
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 67-84
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 84-77
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 90-86
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  85-66
2η Αγωνιστική – 21/10/18
Ρεπό: ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 74-59
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 71-55
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 72-71
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 74-77
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 83-61
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 61-64
3η Αγωνιστική – 04/11/18
Ρεπό: ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 80-53
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 56-67
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 59-62
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 88-68
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  75-85
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 81-60
4η Αγωνιστική – 11/11/18
Ρεπό: ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 69-63
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 68-63
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 79-53
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 92-94 67-67,
80-80
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 78-83
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 60-77
5η Αγωνιστική – 18/11/18
Ρεπό: ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 58-49
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 71-73
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  78-73
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 68-64
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 56-69
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 78-66
6η Αγωνιστική – 25/11/18
Ρεπό: ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 63-67
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 74-67
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 77-66
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 76-66
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 74-73
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 87-38
7η Αγωνιστική – 02/12/18
Ρεπό: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  74-84 68-68
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 68-53
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 73-64
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 82-70
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 89-57
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 75-92
8η Αγωνιστική – 09/12/18
Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 86-64
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 67-60
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 76-69
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 61-72
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 97-73
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 55-66
9η Αγωνιστική – 16/12/18
Ρεπό: ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 48-58
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 57-64
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 61-76
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 75-63
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  74-84
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 80-62
10η Αγωνιστική – 23/12/18
Ρεπό: ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 64-60
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 67-56
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 70-68
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 79-63
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 80-83 74-74
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 96-71
11η Αγωνιστική – 13/01/19
Ρεπό: ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 58-65
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 68-66
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 88-78
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 58-81
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 81-55
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  57-47
12η Αγωνιστική – 20/01/19
Ρεπό: ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 74-61
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 62-66 62-62
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 84-72
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 71-65
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 66-60
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 77-89
13η Αγωνιστική – 27/01/19
Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 73-79
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 85-62
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50-86
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 92-66
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 54-75
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74-77
14η Αγωνιστική – 03/02/19
Ρεπό: ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 84-63
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 82-72
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 76-84
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 81-54
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 79-86
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 69-75
15η Αγωνιστική – 10/02/19
Ρεπό: ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 48-89
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 74-67
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 41-85
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 51-47
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 95-87
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  84-66
16η Αγωνιστική – 17/02/19
Ρεπό: ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 56-65
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 81-44
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 66-62
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 71-85
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 80-69
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 54-57
17η Αγωνιστική – 24/02/19
Ρεπό: ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 54-77
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 65-61 53-53
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 83-78
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  86-62
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 71-46
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 95-55
18η Αγωνιστική – 03/03/19
Ρεπό: ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 91-62
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 67-57
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 76-74
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84-69
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 88-64
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 71-69
19η Αγωνιστική – 17/03/19
Ρεπό: ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 70-67
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  76-79
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 71-69
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 65-75
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 82-58
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 54-101
20η Αγωνιστική – 24/03/19
Ρεπό: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 75-57
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 72-70 58-58
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 92-58
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 76-72
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 79-76
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 102-57
21η Αγωνιστική – 31/03/19
Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 59-66
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 68-66
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 77-66
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  89-74
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 72-118
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
22η Αγωνιστική – 07/04/19
Ρεπό: ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 76-60
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 58-69
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 67-62
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 62-86
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 91-54
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 67-83
23η Αγωνιστική – 14/04/19
Ρεπό: ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 58-67
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62-77
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 77-66
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56-94
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  82-74
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 62-68
24η Αγωνιστική – 21/04/19
Ρεπό: ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 90-61
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 55-48
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 64-72
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 83-43
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 58-84
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 75-59
25η Αγωνιστική – 05/05/19
Ρεπό: ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 72-73
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 83-71
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 69-86
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 83-72
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. – ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 71-72
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  84-88 76-76
26η Αγωνιστική – 12/05/19
Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 00-20
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 65-85
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 111-47
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 75-82
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 87-54
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 65-89
.
Διαβάστε ακόμη…</p