ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2020-2021

1η Αγωνιστική 18/10/20
Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 61-52
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ 55-50
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ 28/10
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 28/10
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ 28/10
2η Αγωνιστική 25/10/20
Ρεπό: ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩΝ”
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44-82
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 79-75 63-63
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ 11/11
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 66-52
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ 83-78
3η Αγωνιστική 01/11/20
Ρεπό: ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ 68-58
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
4η Αγωνιστική 08/11/20
Ρεπό: ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5η Αγωνιστική 15/11/20
Ρεπό: ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
6η Αγωνιστική 22/11/20
Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
7η Αγωνιστική 29/11/20
Ρεπό: ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
8η Αγωνιστική 06/12/20
Ρεπό: ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ”
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
9η Αγωνιστική 13/12/20
Ρεπό: ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
10η Αγωνιστική 20/12/20
Ρεπό: ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
11η Αγωνιστική 10/01/21
Ρεπό: ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
12η Αγωνιστική 24/01/21
Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
13η Αγωνιστική 31/01/21
Ρεπό: ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩΝ”
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
14η Αγωνιστική 07/02/21
Ρεπό: ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
15η Αγωνιστική 21/02/21
Ρεπό: ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
16η Αγωνιστική 28/02/21
Ρεπό: ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
17η Αγωνιστική 07/03/21
Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
18η Αγωνιστική 21/03/21
Ρεπό: ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
19η Αγωνιστική 28/03/21
Ρεπό: ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ”
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
20η Αγωνιστική 04/04/21
Ρεπό: ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
21η Αγωνιστική 11/04/21
Ρεπό: ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ
ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ
ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝ
22η Αγωνιστική 18/04/21
Ρεπό: ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΣ ΠΑΛΑΜΑ “ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ ΛΕΩΝ ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΣ ΓΟΜΦΟΙ
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΛΑΜΙΑ
ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ “ΑΧΕΡΩ ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986