ΕΣΚΑ: Προκήρυξη Κυπέλλου Ανδρών

Τους όρους διεξαγωγής της διοργάνωσης του Κυπέλλου των Ανδρών για την νέα σεζόν, ανακοίνωσε η ΕΣΚΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99, 3057/02 και 3264/04  του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.,του Καταστατικού της Ε.Σ.Κ.Α.,των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.,της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων  2012-2013 (της Ε.Ο.Κ.).

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Το Κύπελλο Ανδρών Ε.Σ.Κ.Α. 2012-2013 με τους πιο κάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ  1ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Κύπελλο Ε.Σ.Κ.Α. δικαιούνται να λάβουν μέρος όλες οι ανδρικές ομάδες των σωματείων που ανήκουν στη δύναμη  της ΕΝΩΣΗΣ,εκτός από αυτές που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α1,Α2 και  Β΄ Εθνικής κατηγορίας και εκτός από τις εφηβικές ομάδες των σωματείων των εθνικών κατηγοριών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Ανδρών.

ΑΡΘΡΟ  2ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΣΚΑ το αργότερο μέχρι τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων  (άρθρο 28).
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΣΚΑ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (πρωτότυπες).
Υποβολή δηλώσεων με επιφυλάξεις απαγορεύονται με ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα.
Η  κλήρωση των αγώνων (εκτός της τελικής φάσης) θα γίνει την  ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 και ώρα 18.15 στα γραφεία της ΄Ενωσης  (Ύδρας 4 Γαλάτσι)  παρουσία των αντιπροσώπων των Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ   ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Το κύπελλο Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 θα διεξαχθεί σε πέντε φάσεις, Α΄,Β΄,Γ΄ΦΑΣΗ (προκριματική),Δ΄ΦΑΣΗ (ημιτελική) και ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα απλού αποκλεισμού (Νόκ-Αουτ),δηλαδή οι ηττημένοι θα αποκλείονται από τις επόμενες συναντήσεις.
Στην Β΄,Γ και Δ΄φάση, μόνο σε περίπτωση που από την κλήρωση προκύψουν στο ζευγάρι ομάδες από διαφορετική κατηγορία, ανεξαρτήτως της κλήρωσης, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα της μικρότερης κατηγορίας.

Α΄ΦΑΣΗ

Στην Α΄φάση, η οποία αποτελείται από μία (1) αγωνιστική, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα σωματεία Β΄κατηγορίας ΕΣΚΑ και θα προκριθούν για την Γ΄φάση δεκατέσσερις (14) ομάδες.
Η Α΄φάση θα διεξαχθεί στις  20 Σεπτεμβρίου 2012.

Β΄ΦΑΣΗ

Στην Β΄φάση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα σωματεία Γ΄& Δ΄κατηγορίας και θα προκριθούν για την Γ΄φάση οκτώ (8) ομάδες.
Η Β΄φάση αποτελείται από τρεις (3) αγωνιστικές οι οποίες θα διεξαχθούν ως εξής:
1η αγωνιστική   12,13,14/09/2012
2η αγωνιστική   17,18,19/09/2012
3η αγωνιστική   24,15,26/09/2012

Γ΄ΦΑΣΗ   

Η Γ΄φάση  αποτελείται από δύο (2) αγωνιστικές,θα συμμετέχουν τα σωματεία που προκρίθηκαν από την Α΄& Β΄φάση (σύνολο 22 ομάδες) και θα προκριθούν για την Δ΄φάση έξι (6) ομάδες.
1η αγωνιστική  27,28/09/2012
2η αγωνιστική  01,02,03/10/2012

Δ΄ΦΑΣΗ

Στη Δ΄φάση θα συμμετέχουν τα σωματεία της Α΄κατηγορίας και τα έξι (6) σωματεία που προκρίθηκαν από την Γ΄φάση. Θα προκριθούν δε για την τελική φάση δέκα (10) ομάδες.
Η Δ΄φάση αποτελείται από μία (1) αγωνιστική η οποία θα διεξαχθεί 04,05/10/2012.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Στην τελική φάση θα συμμετέχουν τα σωματεία της Γ΄Εθνικής και τα δέκα (10) σωματεία που προκρίθηκαν από την Δ΄φάση. Η τελική φάση αποτελείται από τρεις (3) αγωνιστικές για να καταλήξουμε στις δύο (2) ομάδες του τελικού.
Για τις αγωνιστικές της τελικής φάσης θα διεξαχθεί εκ νέου κλήρωση και για την ημερομηνία διεξαγωγής τους θα αποφασίσει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑ.

ΤΕΛΙΚΟΣ

Η ημερομηνία και το γήπεδο του ΤΕΛΙΚΟΥ θα ορισθεί ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.
Το Δ.Σ. της ΕΣΚΑ δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Πρωταθλήματος να τροποποιήσει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες των αγώνων.
Οι αγώνες του Κυπέλλου Ανδρών μπορούν να διεξαχθούν οποιαδήποτε ημέρα το γηπεδούχο σωματείο έχει έδρα, πλην μόνο της ημέρας που αγωνίζονται τα ανδρικά τμήματα των ομάδων που συμμετέχουν.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες, θα διεξαχθούν σε γήπεδα που θα δηλωθούν από τα Σωματεία. ΄Ολοι οι αγώνες της Γ΄Φάσης θα διεξαχθούν σε κλειστά γήπεδα.    Τα σωματεία που κληρώνονται πρώτα στις συναντήσεις είναι και γηπεδούχα και συνεπώς υπεύθυνα για την ετοιμότητα του γηπέδου φύλλο αγώνα κ.λ.π.

Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να τελεσθεί προγραμματισμένος αγώνας σ’αυτό και αφού θα έχει γνωστοποιηθεί στην Ε.Σ.Κ.Α. με επίσημο έγγραφο από την αρχή δικαιοδοσίας του γηπέδου από το γηπεδούχο σωματείο τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο αγώνας αυτός θα ορίζεται την ίδια ή άλλη ημερομηνία,στο ίδιο ή άλλο  γήπεδο (άρθρο 31 Κανονισμού Πρωταθλημάτων) τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσης.Οι ποινές που επιβάλλονται στα σωματεία-μέλη της ΄Ενωσης για πειθαρχικές παραβάσεις, είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 82 του Πειθαρχικού Δικαίου Σωματείων του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ  5ο:  ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με  δερμάτινη μπάλα  ΜOLTEN Νο 7 και σε περίπτωση που αγώνας διεξαχθεί με μπάλα άλλης μάρκας  μηδενίζονται και τα δύο διαγωνισθέντα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ  6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διαγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και Ε.Σ.Κ.Α.,που αναφέρονται παραπάνω.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο αρχηγός αθλητής ομάδας έχει δικαίωμα να ασκήσει τα καθήκοντα του προπονητή έως και τρεις (3) αγωνιστικές ημέρες, διάστημα που δεν καταστρατηγεί την διάταξη περί κωλύματος παράλληλης άσκησης των ιδιοτήτων προπονητού-αθλητού.
Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται η οικονομική αδυναμία του σωματείου, το κώλυμα άσκησης των καθηκόντων του προπονητή κ.λ.π.
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο κύπελλο υποχρεώνονται να καταβάλουν, πριν την έναρξη του εντός έδρας αγώνων τους σε κάθε διαιτητή το ποσό των δώδεκα (12) ευρώ και σε κάθε κριτή  το ποσό των οκτώ  (08) ευρώ.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από το γηπεδούχο σωματείο τα έξοδα διαιτητών και κριτών το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα.
Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής αγώνα μέχρι την λήξη του α΄ημιχρόνου για οποιονδήποτε λόγο, τα έξοδα των διαιτητών και κριτών  που έχουν προσέλθει, καταβάλλονται από την γηπεδούχο ομάδα αλλά περιορίζονται στο ήμισυ.
To γηπεδούχο σωματείο οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρουσία γιατρού κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα.
Οι αγώνες τελούνται με την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3207/2003.
Ως εκ τούτου, τα Σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των αγώνων στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ  7ο: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που πληρούν τους  όρους των Αθλητικών Νόμων, των ισχυόντων Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και των Προκηρύξεων Ε.Ο.Κ. και Ε.Σ.Κ.Α..
Στο φύλλο αγώνα η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι δώδεκα (12) καλαθοσφαιριστές εκ των οποίων μόνο ένας μπορεί να μην είναι ελληνικής υπηκοότητας, ομογενής καθώς και αλλοδαπός καλαθοσφαιριστής του οποίου το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. πριν την συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας του.(άρθρο 1 παρ.3 της Υπουργικής Απόφασης 6439/Β/2002.
Οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν στις εμφανίσεις τους αριθμούς, από το 4 έως και το 15.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ  9ο:  ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Για την διακοπή του αγώνα ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 46 του κανονισμού πρωταθλημάτων όπως αυτό τροποποιήθηκε στην Γ.Σ. της ΕΟΚ της 20.1.96.
Επισημαίνεται ότι το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να παραλάβει από την ‘Ενωση επικυρωμένη φωτοτυπία του φύλλου αγώνα του διακοπέντος αγώνος.

ΑΡΘΡΟ  1Οο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 του Κανονισμού Πρωταθλημάτων,πρέπει δε να υποστηριχθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνος και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο
τριάντα (30) ευρώ
Οι ενστάσεις και οι εφέσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. δικαιοδοτικά όργανα.
Οι ενστάσεις του άρθρου 54 παρ.1δ (σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς), από διαιτητές ή κριτές εκδικάζονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από την Κ.Ε.Δ/Ε.Σ.Κ.Α.
Οι ενστάσεις,που δεν υπάγονται στην προηγούμενη παράγραφο  εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΚΑ.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος προσβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα από τα άρθρα 123 έως 126 του Ν.2725/99 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 44 έως 46 του Ν.3057/2002.
Τα Σωματεία που μετέχουν στο Κύπελο, καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των πάσης φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ., (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ ΕΣΚΑ, Σωματείων και αθλητών),μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται  από τις διατάξεις αυτές και απαγορεύεται ρητά κάθε προσφυγή στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Σε περίπτωση που σωματείο προσφύγει στα Πολιτικά δικαστήρια, για θέματα που αφορούν την επίλυση αθλητικών διαφορών ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ για όλους τους υπόλοιπους αγώνες του Πρωταθλήματος για το οποίο έγινε προσφυγή και ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από όλα τα Πρωταθλήματα, της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, στα οποία δικαιούται να συμμετάσχει.

ΑΡΘΡΟ 11ο :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
α)    Τα Σωματεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Πρωταθλημάτων. Οι  Διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των Σωματείων,καθώς και οι προπονητές και κώουτς,στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους Αθλητικούς Νόμους και από τις ισχύουσες διατάξεις των λοιπών κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
β)    Σε περίπτωση που αθλητές,παράγοντες,προπονητές ή φίλαθλοι σωματείου προκαλέσουν σωματική ή υλική βλάβη σε παράγοντες του αγώνα, το υπεύθυνο σωματείο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να αποκαταστήσει την προκληθείσα βλάβη, μετά από επιτόπιο έλεγχο της διοργανώτριας αρχής και του εκπρόσωπου του υπαιτίου σωματείου, πέραν των άλλων ποινών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. Η εκτίμηση της δαπάνης γίνεται με όποιο πρόσφορο τρόπο αποφασίσει το Δ.Σ. της ΕΣΚΑ. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται εντός (3) ημερών από την λήψη της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. της ΕΣΚΑ και σε περίπτωση άρνησης το σωματείο ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ για τις επόμενες δύο αγωνιστικές από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. (‘Αρθρο 82 σε συνδυασμό με το άρθρο 88 των Κανονισμών).
γ)    Το Δ.Σ. της ΕΣΚΑ δικαιούται να χρησιμοποιήσει διαιτητές άλλων συνδέσμων πλην του ΣΕΔΚΑ,εφ’όσον τούτο κριθεί σκόπιμο εξ’αιτίας επεισοδίων που προκάλεσαν αθλητές,προπονητές,παράγοντες ή φίλαθλοι σωματείου για το τμήμα ή τα τμήματα του σωματείου  που προκάλεσε επεισόδια σε βάρος παραγόντων του αγώνα. Το υπαίτιο σωματείο υποχρεούται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση του αγώνα στο οποίο έχουν ορισθεί διαιτητές άλλων συνδέσμων να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησης,διαφορετικά μηδενίζεται.
δ)     Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Κ.Α. οι περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αθλητών, οι σχετικές ενστάσεις των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές, εκτός της επιβολής των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών,  παραπέμπονται και στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην Ε.ΦΙ.Π.
ε)    Σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής σε βάρος αθλητών, προπονητών και παραγόντων μιας ομάδας αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο που αγωνίζεται οποιαδήποτε ομάδα με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα επικαλούνται.

ΑΡΘΡΟ 12ο:ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ
Κάθε σωματείο που δήλωσε συμμετοχή στο κύπελλο ΕΣΚΑ, μπορεί να παραιτηθεί από αγώνα χωρίς συνέπειες, πλην του αποκλεισμού του από τις επόμενες αγωνιστικές, εφ’όσον η παραίτηση του από τον αγώνα υποβληθεί έγκαιρα και εγγράφως στην ΕΣΚΑ  διαφορετικά υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η οικονομική διαχείριση των αγώνων (έκδοση και θεώρηση  εισιτηρίων κλπ) ανατίθεται στα γηπεδούχα σωματεία.
Τα σωματεία που θα έχουν την οικονομική διαχείριση των αγώνων τους, πρέπει να εκδώσουν και να θεωρήσουν στην αρμόδια ΔΟΥ, εισιτήρια που θα φέρουν την επωνυμία τους, σαν υπευθύνων (και όχι της Ε.Σ.Κ.Α.)
Η τιμή του εισιτηρίου απαγορεύεται να υπερβαίνει τα δύο (2) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ε.Σ.Κ.Α θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα και στους αθλητές του 12 διπλώματα με χρυσά μετάλλια.
Στη δεύτερη ομάδα θα απονεμηθεί δίπλωμα, αναμνηστική πλακέτα και στους αθλητές της 12 διπλώματα με αργυρά μετάλλια.

Γ Ε Ν Ι Κ Α
α)    Οι εκθέσεις-αναφορές των μελών του Δ.Σ. για γεγονότα που συνέβησαν σε αγώνες των πρωταθλημάτων της ‘Ενωσης λαμβάνονται υπ’όψιν από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.    Έχουν δε αυξημένη αποδεικτική ισχύ εφ’όσον δεν έχουν κατατεθεί οι εκθέσεις των άλλων αρμοδίων προσώπων (διαιτητές-κριτές-παρατηρητές-γυμνασίαρχοι κλπ).
β)    Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο), για την βιντεοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση άρνησης, επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωματείο ποινή αποκλεισμού της έδρας του, ύστερα από απόφαση της Ε.Σ.Κ.Α.
Διευκρινίζεται ότι η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται από οποιονδήποτε για όλους τους αγώνες του κυπέλλου.
Η τηλεοπτική κάλυψη οποιουδήποτε αγώνα χρειάζεται έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.
γ)    Οι οικονομικές διαφορές μεταξύ αθλητικών σωματείων και προπονητών, θα επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Ο.Κ. που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄αρ. 11671/05.
δ)    Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Κυπέλλου και που δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη,από τον Κανονισμό Διαιτησίας,από τον κανονισμό Πρωταθλημάτων και από την Γενική Προκήρυξη καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνηση ή συμπλήρωση,αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Α.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ                Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ