Πρωτοβουλίες και μέτρα στον αθλητισμό για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης

Μία σειρά από μέτρα και πρωτοβουλίες ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα στον αθλητισμό, προκειμένου – όπως τόνισε – να καταπολεμηθεί, αλλά και να εξαφανιστεί η σεξουαλική βία και η κακοποίηση. Το πλέγμα των 13 πρωτοβουλιών για ν’ αντιμετωπιστούν φαινόμενα, όπως η σεξουαλική βία, η κακοποίηση, αλλά και η κακοδιοίκηση, η κακοδιαχείριση, η διαφθορά και η κατάχρησης δεν βρίσκεται απλά στο στάδιο της μελέτης, αντιθέτως ορισμένες από αυτές έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως πρόσθεσε ο Αυγενάκης.

“Η ηγεσία και οι φορείς του αθλητισμού οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά και τους νέους εντός του χώρου του αθλητισμού, εντός της αθλητικής οικογένειας! Οφείλουμε να τους διασφαλίσουμε ένα υγιές και ασφαλές αθλητικό περιβάλλον, που να συμβάλλει στην αθλητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων και να θωρακίζει τις ολυμπιακές αξίες του αθλητισμού σε όλους τους χώρους, στο σύνολο της κοινωνίας”, τόνισε ο υφυπουργός Αθλητισμού, προσθέτοντας ότι “ο αθλητισμός επηρεάζει θετικά συνολικά την κοινωνία. Αυτή την περίοδο, είδαμε, για μια ακόμη φορά, τη δύναμη της επιρροής του. Και για μια ακόμη φορά μας εμπνέει με τις αξίες του, για να δημιουργήσουμε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε”!

Τα 13 αυτά μέτρα τα παρουσίασε αναλυτικά ο υφυπουργός Αθλητισμού στη σχετική ομιλία του.

1. Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk):
Δημιουργία υπηρεσίας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία θα υποδέχεται αιτήματα και ερωτήματα αθλητών, αθλητικών φορέων και γενικότερα του κοινού, θα τα προωθεί αρμοδίως στις υπηρεσίες και, εν συνεχεία, θα απαντά για την επίλυση διαδικαστικών, λειτουργικών, θεσμικών, νομικών, υπηρεσιακών και λοιπών ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων της.

2. Αθλητικός Συνήγορος:
Θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ της αθλητικής οικογένειας (αθλητές, γονείς ανήλικων αθλητών, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, αθλητικοί φορείς κλπ) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών, που αφορούν σε απρεπή συμπεριφορά, κατάχρηση εξουσίας και φαινόμενα κακοδιοίκησης στο αθλητικό οικοδόμημα.

3. Συμβουλευτική Γραμμή Υποστήριξης:
Βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δομών με σκοπό την υποστήριξη και των αθλητών που υφίστανται οποιουδήποτε είδους κακοποίηση.
Υπάρχει ήδη ολοκληρωμένο Δίκτυο δομών στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της βίας και την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη όσων έχουν υποστεί περιστατικά βίας.
Η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 είναι πάντα σε λειτουργία και έτοιμη να υποστηρίξει άτομα – θύματα βίας που θέλουν να σπάσουν τον κύκλο βίας.

4. Κώδικες Ακεραιότητας:
α) Κώδικας Δεοντολογίας: Δημιουργία, όπου δεν υπάρχει και πιστή τήρηση από τις αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις των δεοντολογικών αρχών και διεθνών προτύπων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και των λοιπών φορέων του αθλητισμού.
Εναρμονισμένος με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ με βάση τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη και τον Κώδικα της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Ανάρτησή του στις ιστοσελίδες των Ομοσπονδιών, καθώς και ειδικό δικτυακό τόπο που δημιουργούμε στο site της ΓΓΑ.
β) Πειθαρχικός Κώδικας: Επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα και τήρηση στην κατεύθυνση των αρχών της ΔΟΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας κάθε αθλήματος, με στόχο να τεθούν σαφή όρια στο ρόλο και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων στον αθλητισμό.

Υποχρεωτική δημιουργία και επικαιροποίηση των Κωδίκων έως το τέλος Αυγούστου 2021 και λειτουργία μηχανισμών ελέγχου για την απρόσκοπτη εφαρμογή τους.

5. Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών:
Ενεργοποιούμε έναν σημαντικό πυλώνα στον τομέα της αθλητικής έρευνας και ιατρικής της άσκησης, ο οποίος για χρόνια ήταν ανενεργός. Με τη μετεγκατάσταση των γραφείων του σε νέους χώρους στο Ο.Α.Κ.Α. και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό του με καινοτόμα ιατρικά μηχανήματα, το ΕΚΑΕ ξεκινά άμεσα να επιτελεί το αθλητικό και κοινωνικό έργο του: την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα, την αθλητική ψυχολογία, αλλά και την ανάπτυξη συνεργειών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και με τις αθλητικές Ομοσπονδίες.

6. Αθλητική Ψυχολογία:
Υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες για την παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης στους αθλητές, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

7. Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών:
Υπό την εποπτεία του «Ζήσε Αθλητικά» και σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, δημιουργούμε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών.
Θα προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκούς επιμορφωτικού θεσμού για τα στελέχη του αθλητισμού, ώστε όσοι ασχολούνται διοικητικά με τον αθλητισμό να έχουν κατάλληλη κατάρτιση, γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού και αθλητικού management, οικονομικής διαχείρισης, τεχνικών προσέλκυσης εσόδων και χορηγιών, διοικητική σκέψη κλπ.

8. Μητρώο Αθλητικών Σωματείων:
Συνεχής επικαιροποίηση των νόμιμων ερασιτεχνικών σωματείων, που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

9. Μητρώο Προπονητών:
Έχει ήδη θεσπιστεί στον ν. 4726/2020 και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες με τα στελέχη της ΓΓΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα. Το Μητρώο θα είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

10. Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων:
Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για τη διενέργεια ελέγχων ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο, αναφορικά με τη δραστηριότητα και τη σωστή λειτουργία τους, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.

11. «ΧΙΛΩΝ» – Μετράμε, Αξιολογούμε, Βελτιώνουμε:
Επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ» με την αύξηση του συντελεστή βαρύτητας σε θέματα καλής διακυβέρνησης.
Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε ένα σύστημα που εξασφαλίζει αξιοκρατία και διαφάνεια στις επιχορηγήσεις των ομοσπονδιών, βασισμένο στην αποτύπωση μετρήσιμων δεδομένων για τις πλήρεις δραστηριότητές τους.

12. Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025:
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του αθλητισμού και της συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργούμε επιπλέον:

* Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Ομοσπονδίες, Ενώσεις).
* Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών.
* Μητρώο Αθλητικών Υποδομών της χώρας.
* Μητρώο Εποπτευόμενων Φορέων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το Μητρώο Οργανικών Θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού.
* Μητρώο Οικονομικών Δεσμεύσεων των Εποπτευομένων Φορέων (Ομοσπονδίες, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
* Μητρώο Κανονισμών Αθλημάτων – Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών.
* Μητρώο Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων.
* Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων.
* Πλατφόρμα Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».
* Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Σύμβαση Macolin).

13. Σποτάκια – βιντεομηνύματα:
Καμπάνια μέσω των social media για την προώθηση μηνυμάτων πρόληψης της βίας και αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοποίησης στον αθλητισμό με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα ζητήματα αυτά. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες βγαίνει στον αέρα μια σειρά από μηνύματα με πρωταγωνιστές αθλητές μας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν.
* Το πλαίσιο των 13 μέτρων που παρουσιάσαμε θα εφαρμοσθεί εντός του τρέχοντος έτους. Μόνη εξαίρεση, η ψηφιακή βίβλος, η οποία θα πάρει περισσότερο χρόνο.