Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σχολές προπονητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΓΑ

Εν όψει της λειτουργίας σχολών προπονητών καλαθοσφαίρισης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος την οποία θα αποστείλουν στο e-mail της ΕΟΚ coaches@basket.gr ή σε αυτό του συνδέσμου secretary@sepk.gr ή στο φαξ του συνδέσμου  2109532603 και στην οποία θα αναφέρουν το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το έτος γεννήσεως, σπουδές και τίτλους σπουδών, διεύθυνση, τηλέφωνο και την κατηγορία της σχολής στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, τον τόπο και την κατηγορία της σχολής σύμφωνα με το σχέδιο αίτησης που είναι ανηρτημένο στο πεδίο «αιτήσεις» στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ.

Οι σχολές που πρόκειται να λειτουργήσουν είναι οι εξής:

Αθήνα: Α’ Κατηγορίας, Β’ Κατηγορίας, Γ’ Κατηγορίας

Θεσσαλονίκη: Α’ Κατηγορίας, Β’Κατηγορίας, Γ’ Κατηγορίας

Κρήτη (Ηράκλειο): Γ’ Κατηγορίας

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν έως 20-11-2012

Το κόστος συμμετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχόντων.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με τις περαιτέρω λεπτομέρειες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Για τη φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Γ’ Κατηγορίας, ο υποψήφιος πρέπει:

Α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος

Β) Να έχει ηλικία 23 ετών και άνω

Γ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου

Δ) Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως αθλητής του συγκεκριμένου αθλήματος, σε σωματεία ή ΑΑΕ οποιασδήποτε κατηγορίας ή βαθμίδας άθλησης για μία τουλάχιστον πενταετία, την οποία βεβαιώνει η αντίστοιχη ομοσπονδία του αθλήματος ή Τοπική Ένωση.

Για τη φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Β’ Κατηγορίας, ο υποψήφιος πρέπει:

Α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος

Β) Να έχει δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος της ΓΓΑ, το οποίο αποκτήθηκε τουλάχιστον προ ενός έτους.

Γ) Να καταθέσει βεβαίωση της αντίστοιχης ομοσπονδίας του αθλήματος ή Τοπικής Ένωσης ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για ένα χρόνο ως πρώτος προπονητής ή ως συνεργάτης προπονητής για δύο χρόνια, που πιστοποιείται από την αναγραφή του ονόματός του στα φύλλα αγώνος.

Δ) Να έχει παρακολουθήσει ένα τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τούτο διαπιστωμένου από σχετική βεβαίωση ή δίπλωμα του διοργανώσαντος το σεμινάριο φορέα.

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων της ανωτέρω παραγράφου περί φοίτησης σε σχολή προπονητών Β’ Καηγορίας, δικαίωμα φοίτησης έχουν και οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ που κατέχουν δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα.

Για τη φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Α’ Κατηγορίας, ο υποψήφιος πρέπει:

Α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος

Β) Να είναι κάτοχος διπλώματος Β’ Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της ΓΓΑ, το οποίο αποκτήθηκε τουλάχιστον προ διετίας

Γ) Να καταθέσει βεβαίωση της αντίστοιχης ομοσπονδίας του αθλήματος ή Τοπικής Ένωσης ότι άσκησε το επάγγελμα του προπονητή για δύο χρόνια που πιστοποιείται από την αναγραφή του ονόματός του στα φύλλα αγώνος

Δ) Να έχει παρακολουθήσει δύο τουλάχιστον σεμινάρια προπονητών στο συγκεκριμένο άθλημα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ως προπονητής Β’ κατηγορίας, τούτο διαπιστωμένου από σχετική βεβαίωση ή το δίπλα του διοργανώσαντος το σεμινάριο φορέα.

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων της ανωτέρου παραγράφου περί φοίτησης σε σχολή προπονητών Α’ Κατηγορίας, πρόσωπα τα οποία ως αθλητές του συγκεκριμένου αθλήματος προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες και συμπλήρωσαν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ή Γυναικών πενήντα (50) τουλάχιστον συμμετοχές για τους άνδρες και 25 για τις γυναίκες, δικαιούνται να συμμετάσχουν απ’ ευθείας σε Σχολές Προπονητών Α’ Κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Βα και Ββ της παρούσης παραγράφου».