Στις 19/6 η εκλογή προέδρου

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ αποφάσισαν την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ΚΑΕ-Μελών του Συνδέσμου, την Τρίτη 19/6/2012 και ώρα 16.00, με κύριο θέμα την εκλογή Προέδρου νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, για διετή θητεία.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας είναι η Τρίτη 12/6/2012.