Στις 25/1 η Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑ

Στις 25 Ιανουαρίου θα γίνει η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑ, με επίκεντρο την εκλογή του νέου προέδρου. Στο πλαίσιο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 17:30, στα γραφεία της Ενωσης, θα συζητηθούν επίσης τα θέματα του οικονομικού απολογισμού-ισολογισμού και διάφορα άλλα θέματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ:

«Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2725/1999 και των άρθρων 24, 25, 26 του Καταστατικού της Ε.Σ.Κ.Α. καθώς και την από 21-12-11 υπ΄αριθμ. 38 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Όλα τα Σωματεία-μέλη δυνάμεως Ε.Σ.Κ.Α εκπροσωπούμενα από τους νόμιμα διορισμένους εκπροσώπους τους, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιανουαρίου 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17.30 στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Α. με θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού από 01/01/2011 έως 31-12-2011

3. Διάφορα θέματα (Οργάνωση και διεξαγωγή πρωταθλημάτων, Αναπτυξιακό κλπ)

Στη Συνέλευση μπορούν να παρευρεθούν και να ψηφίσουν τα Σωματεία-Μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα (1) ενεργό χρόνο από την εγγραφή τους στην Ενωση και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι αυτής.

Σε περίπτωση που δεν θα γίνει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα σωματεία-μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 26 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Α. με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης».