Στις 27 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ

eok_logoΤην Πέμπτη 27 Μαρτίου (14:00) στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας θα γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση των σωματείων. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει μία μέρα αργότερα την ίδια ώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ΄ αριθμ. 16/26-02-2014 απόφασή του προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2013
3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2013
4. Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων – Εθνικών Ομάδων, Κανονισμών Διαιτησίας – Νομίμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών).

Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α, οδός Κηφισίας 37 Μαρούσι.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Μαρτίου την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία έτη η απαιτούμενη απαρτία επιτυγχάνεται κατά την πρώτη αναφερόμενη ως άνω ημερομηνία».