Στις 5/3 η ΓΣ της ομοσπονδίας

Τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των σωματείων μελών της ΕΟΚ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της.

“Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ΄ αριθμ. 48/16-1-2012 απόφασή του προκηρύσσει τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 11 του Καταστατικού της και 27 & 51 παρ. 8 του Ν. 2725/1999.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2011
3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2011
4. Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων – Εθνικών Ομάδων, Κανονισμών Διαιτησίας – Νομίμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών).
Η Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Κ. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και ώρα 15.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α, οδός Κηφισίας 37 Μαρούσι.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ
* Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η νόμιμη απαρτία επιτυγχάνεται κατά την πρώτη ως άνω αναφερόμενη ημέρα”.