Στις 6 Ιουνίου οι εκλογές της ΕΣΚΑΝΑ

Την προκήρυξη εκλογών στις 6 Ιουνίου για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε η ΕΣΚΑΝΑ. Η τακτική γενική συνέλευση θα γίνει στην αίθουσα ΣΤ’ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΠΡΟΣ TA ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής, καλεί τα Σωματεία – μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατ΄ άρθρο με την υπ΄ αριθμ. 15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 3 του Νόμου 3262/2004,στις 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00,στην αίθουσα ΣΤ΄ του Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας” (από είσοδο αθλητών, πάνω από τα προπονητήρια) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2012.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης από 01/01/2012 μέχρι και 31/05/2012 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την οικονομική διαχείριση.
5. Διοικητικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης και απαλλαγή απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Εκλογή έντεκα (11) υποψηφίων για το Δ.Σ. και τριών (03) Αναπληρωματικών, καθώς και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής , με έναν αναπληρωματικό.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ.,καθώς και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ένωσης (Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας”, περιβάλλων χώρος), μέχρι την Παρασκευή 25 ΜΑΪΟΥ 2012 και ώρα 16:00.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνει δεκτή άλλη υποψηφιότητα.

Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών και ο αναπληρωματικός τους, διορίζονται από αυτά με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά. Με την προσκόμιση και υποβολή αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. των Σωματείων, νομιμοποιείται ο αντιπρόσωπος έναντι της Ένωσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ώρα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια μέρα (06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης».