Στο… μικροσκόπιο της ΕΟΚ ο Μαυροκεφαλίδης

Από… μικροσκόπιο θα περάσει η ομοσπονδία τους λόγους που επικαλείται ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης για τη μη συμμετοχή του στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας. Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι θα προχωρήσει στην εφαρμογή του κανονισμού, εξετάζοντας παράλληλα την περίπτωσή του…
Τώρα τι αναφέρει ο κανονισμός; Στο άρθρο 90 που αναφέρεται στις εθνικές ομάδες και πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 4 αναφέρει: “Σε περίπτωση κωλύµατος, λόγω ανωτέρας βίας, συµµετοχής αθλητή σε εκδήλωση (προπόνηση η αγώνα) εθνικού συγκροτήµατος που έχει προσκληθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων ασθενείας και τραυµατισµού, για τις οποίες γίνεται αναφορά, παρακάτω, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Οµοσπονδία τους λόγους που δηµιούργησαν το κώλυµα συµµετοχής στην εκδήλωση. Το Δ.Σ. της Οµοσπονδίας είναι αρµόδιο να κρίνει την βασιµότητα των επικαλούµενων λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή του αθλητή από την υποχρέωση συµµετοχής του στην εκδήλωση”…

Οσο για την ποινή; Ο κανονισμός αναφέρει: «Σε καλαθοσφαιριστή που δεν συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο και δεν έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση συµµετοχής του στα εθνικά συγκροτήµατα, µε απόφαση του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας, επιβάλλεται, αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα, η ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών από τους αγώνες πρωταθλήµατος και Κυπέλλου της οµάδας του”.

Βέβαια δεν είναι η μοναδική κίνηση από πλευράς ομοσπονδίας, καθώς εάν δεν πειστεί απ’ τους λόγους του Μαυροκεφαλίδη, τότε θα προχωρήσει στην καταγγελία του παίκτη στη FIBA, κάτι που σημαίνει ότι θα του επιβληθούν κυρώσεις και κατά τη συμμετοχή του στις υποχρεώσεις με τη νέα του ομάδα, την Σπαρτάκ…