Υποτροφίες ΣΕΠΚ με δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”

Για μία ακόμη χρονιά ο σύνδεσμος Ελλήνων προπονητών θα έχει τη δυνατότητα να στείλει κάποια από τα μέλη του στις ΗΠΑ για επιμόρφωση, υλοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”. Για το λόγο αυτό ο ΣΕΠΚ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προπονητές-μέλη του να “… υποβάλλουν αίτηση στο email του Συνδέσμου ( sepk@sepk.gr) από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 έως την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 (βλ. Αίτηση Υποτροφίας ΣΕΠΚ).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχει κάποιος δικαίωμα να υποβάλει αίτηση είναι:
(α) Μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. για δυο τουλάχιστον έτη
(β) Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας
(γ) Παρακολούθηση Σεμιναρίων του ΣΕΠΚ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας.

Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Σ.Ε.Π.Κ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και ό,τι άλλο νομίζει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του όπως: βεβαιώσεις σεμιναρίων, ομάδες που έχει καθοδηγήσει, ανάδειξη παικτών, διακρίσεις κλπ.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη επιπλέον: όλα τα παραπάνω (προπονητική εμπειρία, διακρίσεις, σεμινάρια) καθώς επίσης το ήθος, η προσωπικότητα και η εν γένει συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του Σ.Ε.Π.Κ”.

.
Διαβάστε ακόμη…