“Άνοιξαν” και πάλι το κλειστό του Μάκαρου Άμφισσας!

Σπασμένες πόρτες και παράθυρα, παραβιασμένες και λεηλατημένες αποθήκες και γραφεία και καταστροφές αρκετών χιλιάδων ευρώ

Περισσότερα