Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου σε Ομοσπονδίες και Ενώσεις προωθεί η κυβέρνηση

Τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου

Περισσότερα