Αντί στεφάνου θα τιμήσει τον Δημήτρη Γκίμα, με ποσό στο Σύλλογο “Πρωτοβουλία για το Παιδί” ο Φίλιππος Βέροιας

Η προσφορά του προς όλους όσοι μπορούσαν να χαρακτηριστούν ασθενέστεροι ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά

Περισσότερα