Η συνεργασία Δήμου Αμαρουσίου και Ακαδημίας Ανάπτυξης Αθλητών έφερε υπερσύγχρονα ανοικτά γήπεδα…

Ήταν ένα έργο που το χρειαζόταν η περιοχή του Αμαρουσίου. Να αναπλαστούν τα ανοικτά γήπεδα

Περισσότερα