Κατηγορία ‘ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 (2014-2015)’

  Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  47 26 21 5 0 1808 1520 288 2 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ  45 26 19 7 0 1825 1672 153 3 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ  44 26 18 8 0 1776 1646 130 4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ  43 26 17 9 0 1814 1710 104 5 ΑΕ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  46 25 21 4 0 1736 1447 289 2 ΣΕΦΑ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΚΑΒΑΛΑ  44 24 20 4 0 1652 1377 275 2 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ  42 24 18 6 0 1665 1516 149 3 ΓΣ...

0 Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  43 23 20 3 0 1579 1289 290 2 ΣΕΦΑ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  42 22 20 2 0 1516 1220 296 2 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ  38 22 16 6 0 1521 1394 127 3 ΑΕ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  40 21 19 2 0 1432 1145 287 2 ΣΕΦΑ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  38 20 18 2 0 1347 1089 258 2 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ  34 20 14 6 0 1356 1258 98 3 ΓΣ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  36 19 17 2 0 1277 1029 248 2 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ  33 19 14 5 0 1296 1188 108 3 ΓΣ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  34 18 16 2 0 1195 970 225 2 ΓΣ...

Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ  1 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  32 17 15 2 0 1126 911 215 2 ΓΣ...