Α2
2020-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2019-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2018-2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2017-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2016-2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
B’ ΕΘΝΙΚΗ
 

2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
   
2019-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2018-2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2017-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2016-2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
2020-2021 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2020-2021
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2020-2021
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2020-2021
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2020-2021
     
  3ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2020-2021
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2020-2021
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2020-2021
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2020-2021
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2020-2021
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2020-2021
     
  3ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2020-2021
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2020-2021
     
2019-2020 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2019-2020
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2019-2020
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2019-2020
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2019-2020
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2019-2020
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2019-2020
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2019-2020
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2019-2020
2018-2019 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2018-2019
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2018-2019
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2018-2019
2017-2018 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2017-2018
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2017-2018
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2017-2018
2016-2017 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2016-2017
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2016-2017
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2016-2017
2015-2016 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ NOTOY 2015-2016
1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2015-2016
2014-2015 1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
     
   2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2014-2015
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2014-2015
     

2013-2014

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2013-2014
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2013-2014

2012-2013

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2012-2013
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2012-2013
     

2011-2012

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2011-2012
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2011-2012
     

2010-2011

1ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
     
  2ος ΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 2010-2011
     
  1ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011
     
  2ος ΒΟΡΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 2010-2011