“Καταδικαστέο το συμβάν. Ουδείς επικροτεί τέτοιες ενέργειες”, τονίζει ο πρόεδρος της Ν. Ιωνίας

“Δυστυχώς ενέργειες σαν κι αυτές που συνέβησαν σήμερα δεν τιμούν κανέναν. Πολύ δε περισσότερο τους

Περισσότερα